Rechtsbijstandverzekering

 

Shortcode with given id not found!  

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandsverzekering beschermt je wanneer je door omstandigheden schade hebt geleden of veroorzaakt. Concreet zijn er enkele manieren waarop een rechtsbijstandsverzekering je van dienst kan zijn:

 • Ook wanneer er nog geen sprake is van een dispuut kan er beroep worden gedaan op rechtsbijstand. Je kan vrijblijvend informatie inwinnen over rechten en plichten wanneer je dit wenst.
 • Je verzekeraar verdedigt je zowel als je schade hebt geleden als veroorzaakt. Of je nu vergoeding vraagt of in de verdediging bent, je verzekeraar zal proberen om de zaak op te lossen via een minnelijke schikking. Dat is vaak eenvoudiger, en dus goedkoper en sneller, dan meteen naar de rechtbank te stappen. Het is om diezelfde reden vaak niet toegelaten om meteen naar een advocaat te stappen.
 • Wanneer de poging tot het verkrijgen van een compromis op niets uitdraait en er een gerechtelijke procedure wordt opgestart, zal je rechtsbijstandverzekering de gemaakte kosten vergoeden. Hieronder verstaan we erelonen van advocaten en experten die worden ingeroepen, maar ook telefoon- en correspondentiekosten (aangetekend schrijven), het terugbetalen van douanekosten, en dergelijke meer.

Waarvoor wordt een rechtsbijstandverzekering gebruikt?

Onderzoek wijst uit dat een rechtsbijstandsverzekering het meest wordt gebruikt voor conflicten omtrent:

 • Het voorschieten van te betalen facturen of schade
 • Contractuele geschillen (aankoop/verkoop, huurcontracten, etc)
 • Repatriëring van een voertuig
 • Bijstand door experten (bvb. schatters)
 • Arbeids- en zakelijk recht
 • Schade aan onroerende goederen
 • Familierecht

 Vergoedt een rechtsbijstandsverzekering ook de geleden schade?

De naam wijst het eigen zelf al uit: een rechtsbijstandsverzekering kan je uitsluitend aanspreken voor informatie en financiële bescherming bij een juridisch conflict. De schade die werd berokkend zal dus niet door een rechtsbijstandsverzekering worden vergoed. Dit kan uiteraard worden opgevangen door aanvullende verzekeringen zoals een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, familiale verzekering of andere verzekeringen die een complementaire bescherming bieden.

Waar moet je op letten bij het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering?

Het grootste risico bij het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering is dat je per ongeluk dubbel verzekerd bent. Sommige andere verzekeringen kunnen immers al een beperkte vorm van juridische steun bieden, afhankelijk van de voorwaarden die je hebt getekend. Ook lidmaatschap bij bijvoorbeeld een vakbond kunnen je op juridisch vlak beschermen. Het is dus belangrijk goed na te gaan waarvoor je al verzekerd bent en in welke mate een rechtsbijstandverzekering je bijkomende bescherming biedt.

Bijkomende aandachtspunten zijn:

 • Er is meestal geen franchise van toepassing, maar toch zal bij wijze van drempel vaak een minimumbedrag worden vooropgesteld dat moet worden overschreden vooraleer je verzekering rechtsbijstand ingeroepen kan worden.
 • Lees altijd de fijne lettertjes. Bepaalde kosten, zoals erelonen van advocaten, worden mogelijk slechts tot een maximumniveau vergoedt. Wees goed op de hoogte van wat je verzekering wel en niet dekt vooraleer je effectief kosten maakt.

Hoe een rechtsbijstandverzekering afsluiten?

Een rechtsbijstandverzekering kan je afsluiten op twee manieren:

 • De aanvullende rechtsbijstandverzekering: Wanneer je een autoverzekering of brandverzekering afsluit, bieden sommige verzekeraars aan om aanvullende opties te nemen waardoor je voor bijkomende risico’s bent gedekt. In veel gevallen hoort hier ook een aanvullende rechtsbijstandverzekering bij.Opgelet! Een aanvullende verzekering is enkel aanspreekbaar voor geschillen die verband houden met de oorspronkelijke verzekering. Wanneer je rechtsbijstand als aanvullende verzekering hebt bij een autoverzekering, kan je dus enkel rechtsbijstand inroepen voor geschillen rond de verkeerswetgeving, schade opgelopen of veroorzaakt in het verkeer, en dergelijke meer.
 • De alleenstaande rechtsbijstandverzekering: Een rechtsbijstandverzekering in de pure zin van het woord. Deze is niet verbonden aan een andere verzekering en vaak niet beperkt tot juridische bijstand in bepaalde situaties, maar vrij toepasbaar wanneer de situatie dit vereist. Het toepassingsgebied is dus ruimer dan bij een aanvullende rechtsbijstandverzekering.

Recente artikels over uw rechtsbijstandsverzekering:

Lees alle artikels over:

Let op: geld lenen kost ook geld.