Categorie: Rechtsbijstandsverzekering

rechtsbijstandverzekering

Verzekeringen en hoe erop te besparen

Op je verzekeringen besparen is eenvoudiger dan je denkt. Neen, vaak gaat het zelfs niet om de tarieven die je aangerekend worden. Dikwijls volstaat het om even je verzekeringen in detail te bekijken. Zijn er zaken die meer dan een keer verzekerd zijn? Neem bijvoorbeeld de rechtsbijstandverzekering! Of ook: de verzekering “juridische verdediging en bijstand”.

De keuze om wel of geen rechtsbijstandverzekering af te sluiten is heel persoonlijk. Hoe vaak zal je de rechtsbijstandverzekering uiteindelijk echt gebruiken? Het is van te voren gewoonweg niet te beantwoorden. Feit is echter wel dat een rechtsbijstandverzekering vaak reeds in verschillende polissen is verwerkt.

Uit onderzoek blijkt dat conflicten waar een rechtsbijstandverzekering aan te pas moet komen, het vaakst ontstaan op het rechtsgebied van Consument en Wonen, Verkeer en/of Werk en Inkomen. Over het algemeen worden deze rechtsgebieden standaard gedekt in de basispakketten. Hoe ben je nu verzekerd? Algemeen gesproken zit er reeds een rechtsbijstandverzekering opgenomen in je B.A. Auto, je B.A. Gezin en in je B.A. Brandverzekering. Om maar die te noemen.

De rechtsbijstand vergoedt je niet voor de schade die je hebt geleden. Daarvoor kun je normaal terugvallen op je andere verzekeringen:autoverzekering, brandverzekering, familiale verzekering. Een rechtsbijstandverzekering is er om je belangen te behartigen wanneer een gebeurtenis aanleiding heeft gegeven tot een situatie waardoor je schade hebt geleden of schade hebt veroorzaakt.

Wat weinigen weten is dat men deze specifieke verzekering relatief makkelijk uit het basispakket kan halen en hiervoor een onafhankelijke, vaak goedkopere, verzekeraar kan aanspreken. De voor de hand liggende oplossing is dus de rechtsbijstand uit hoger vermelde polissen te halen en deze onder te brengen in een globale polis. Eenvoudig, overzichtelijk en onafhankelijk. Dit kan trouwens tal van voordelen bieden!

Voordelen van een aparte rechtsbijstandverzekering

In veel polissen zit al een deel rechtsbijstand. Dat heet gekoppelde of geïntegreerde rechtsbijstand. Mogelijke gevaren in deze constructie zijn: beperktere dekkingen, meer uitsluitingen van tussenkomst, kleinere interventieplafonds (het bedrag dat de rechtsbijstandverzekeraar betaalt aan kosten), versnipperde en onvolledige rechtsbijstandwaarborgen, dubbele dekkingen en last but not least belangenconflicten.

Belangenconflicten. Als een verzekeraar een som geld moet uitkeren, heeft hij uit eigenbelang de neiging om niet te royaal te zijn. Je verwacht echter een zo juist mogelijke vergoeding… Jullie doelstellingen lopen uiteen! Er kan dus een belangenconflict ontstaan als je de dekking rechtsbijstand neemt bij dezelfde verzekeraar of groep verzekeraars die je overige polissen beheert. Stel dat je geen correcte tussenkomst krijgt van je eigen verzekeraar. Of die verzekeraar wil de aan derden betaalde vergoedingen van je terugvorderen (bij dronkenschap, zware fout…). Zal de rechtsbijstand van dezelfde verzekeraar een ander standpunt innemen?

Hier tegenover staan de voordelen van een aparte polis rechtsbijstand: objectiviteit in je belangenverdediging en dus geen belangenconflicten, ruimere dekkingen en tussenkomsten, betere kwaliteitspolis, geen overlappingen dus geen dubbele dekkingen en bovendien bijstand door juridische specialisten.

Een laatste tip: Sluit een polis rechtsbijstand van te voren af en niet als u midden in een conflict zit. Immers, ook als een conflict al in zicht is of de discussies zijn mondeling of schriftelijk al gevoerd, dan zal een rechtsbijstandpolis geen tussenkomst bieden. Hoewel de rechtsbijstand zeker zinvol is, is het geen verplichte verzekering.

Voor welke geschillen kan u beroep doen op een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekering komt tussenbeide in allerhande soorten geschillen, en probeert te bemiddelen zonder rechtstreeks beroep te doen op juridische procedures. Men zoekt dus eerst naar de minnelijke schikking. Komt er toch tussenkomst van het gerecht bij te pas, zal u ook de hiervoor gemaakte kosten kunnen terugvorderen – zoals advocaatkosten, bijvoorbeeld.

Veel geïnteresseerden vragen zich echter af waarvoor zo’n rechtsbijstandsverzekering kan bijspringen. We lijsten even op welke geschillen in aanmerking komen:

  • Consumentenzaken: Uw verkoper voert een herstelling uit die niet naar wens is, en schotelt u een factuur voor die u daarom ook niet wenst te betalen. U krijgt een bestelling geleverd die niet overeenkomt met wat u bestelde.
  • Sociaal recht: Bij geschillen tussen uw werkgever en uzelf, bijvoorbeeld rond opzegperiodes na ontslag, of de opzeggingsvergoeding die men krijgt.
  • Vastgoedrecht: Twisten over verkavelingen, scheidingslijnen van het perceel, het naleven van  gemeentelijke voorschriften
  • Burgerlijke aansprakelijkheid: Een waterlek bij de buren beschadigt uw muur, maar uw buurman weigert de kosten te betalen
  • Fiscaal recht: De fiscus legt u een boete of extra aanslag op, die u betwist.

Zoals u ziet zijn het dagdagelijkse situaties die we hier beschrijven. Een verzekering rechtsbijstand beschermt u dus al sneller dan u denkt. Neem vandaag nog contact op met een verzekeringsmakelaar die u met raad en daad kan bijstaan.

Is een rechtsbijstandverzekering nuttig voor zelfstandigen en KMO’s?

De rechtsbijstandverzekering, een verzekeringspolis die voorziet in de kosten die voortvloeien uit juridische geschillen, wordt alsmaar populairder. Particulieren gebruiken de verzekering om zich in te dekken wanneer ze in aanraking komen met tal van situaties: gaande van een onenigheid over de schuldige bij een verkeersongeval tot een contractueel dispuut bij het kopen of verkopen van een product. Maar is zo’n verzekering ook interessant als bedrijf, wanneer je zelfstandige bent of als KMO?

Het antwoord is uiteraard volmondig “ja”.  Als onderneming ben je  immers niet enkel verzekerd als bedrijfsleider, maar zullen ook je werknemers kunnen genieten van deze extra bescherming. Gespecialiseerde aanbieders zullen zelfs deelverzekeringen of aanvullende pakketten kunnen voorzien voor de sector of de aard van de activiteit die van toepassing is op de onderneming. We denken bijvoorbeeld aan aanvullende rechtsbijstand bij een aansprakelijkheidsverzekering voor de medische sector.

Het is belangrijk om in een goed gesprek met je verzekeraar na te gaan welke rechtsbijstandverzekering het beste aansluit bij je onderneming. Maak dus een inventaris van alle risico’s die je werknemers lopen bij de uitvoering van je bedrijfsactiviteiten, en voorzie een gepaste bescherming.

Let op: geld lenen kost ook geld.