Categorie: Familiale verzekering

verzekering verhuis

Wat doe je met je verzekering bij verhuis naar het buitenland?

Verhuis jij binnenkort naar het buitenland? Zijn jouw verzekeringen al in orde? Zo’n verhuis is niet niks: naast het afscheid van vrienden en familie, het vinden van een stekje en het verhuren of verkopen van je oude adres, brengt zo’n verhuis een hele hoop administratief geregel met zich mee. Wat heel belangrijk is, is dat je alles rondom je verzekeringen goed geregeld hebt. Weet jij welke verzekering je nog dekt?

verzekering

Verzekeringen opzeggen

Wanneer je naar het buitenland verhuist, is het van belang dat je je verzekeringen in België tijdig opzegt. Ook al loopt je contract nog langer door: zodra je verhuist, kun je de verzekering per verhuisdatum stopzetten. Kijk even goed per verzekering na tot wanneer de dekking doorloopt. Meestal verloopt de dekking zodra je niet meer in België woont. Als je echter niet tijdig opzegt, blijf je wel gewoon premie betalen, en dat terwijl je niet meer verzekerd bent! 

Bij een auto- of motorverzekering is het meestal zo dat je verzekering nog wat langer doorloopt, al kan dit uiteraard per verzekering verschillen. Op die manier heb je nog genoeg tijd om je kenteken om te zetten en een nieuwe verzekering in het buitenland te regelen voor je voertuig. 

Kind in het buitenland

Gaat je kind tijdelijk in het buitenland wonen en/of studeren? Hij of zij valt dan niet meer onder de gezinspolis en heeft een eigen reis- en aansprakelijkheidsverzekering nodig. Sommige doorlopende reisverzekeringen bieden echter wel dekking bij kinderen die tijdelijk in het buitenland verblijven, maar kijk dit altijd even goed na bij je verzekering. 

Verzekeringsplicht

Wanneer je naar het buitenland emigreert, vervalt de plicht om premie te betalen voor de volksverzekeringen. Je kunt er dan uiteraard ook geen gebruik meer van maken. Verhuis je echter naar het buitenland en heb je na je vertrek nog inkomsten uit België? Dan kan het zijn dat je verplicht verzekerd moet blijven. Vraag dus even goed na wat in jouw situatie het geval is.

Werkloos

Ben je naar het buitenland verhuist en wordt je werkloos? In sommige gevallen behoud je het recht op een volledige uitkering op basis van je hele arbeidsverleden. Dit is afhankelijk van in welk land je bent neergestreken, aangezien er tussen sommige landen binnen de EU afspraken zijn gemaakt hierover. Het is er echter ook van afhankelijk of je je verzekerd hebt voor deze vorm van arbeidsongeschiktheid. 

rechtsbijstandverzekering

Verzekeringen en hoe erop te besparen

Op je verzekeringen besparen is eenvoudiger dan je denkt. Neen, vaak gaat het zelfs niet om de tarieven die je aangerekend worden. Dikwijls volstaat het om even je verzekeringen in detail te bekijken. Zijn er zaken die meer dan een keer verzekerd zijn? Neem bijvoorbeeld de rechtsbijstandverzekering! Of ook: de verzekering “juridische verdediging en bijstand”.

De keuze om wel of geen rechtsbijstandverzekering af te sluiten is heel persoonlijk. Hoe vaak zal je de rechtsbijstandverzekering uiteindelijk echt gebruiken? Het is van te voren gewoonweg niet te beantwoorden. Feit is echter wel dat een rechtsbijstandverzekering vaak reeds in verschillende polissen is verwerkt.

Uit onderzoek blijkt dat conflicten waar een rechtsbijstandverzekering aan te pas moet komen, het vaakst ontstaan op het rechtsgebied van Consument en Wonen, Verkeer en/of Werk en Inkomen. Over het algemeen worden deze rechtsgebieden standaard gedekt in de basispakketten. Hoe ben je nu verzekerd? Algemeen gesproken zit er reeds een rechtsbijstandverzekering opgenomen in je B.A. Auto, je B.A. Gezin en in je B.A. Brandverzekering. Om maar die te noemen.

De rechtsbijstand vergoedt je niet voor de schade die je hebt geleden. Daarvoor kun je normaal terugvallen op je andere verzekeringen:autoverzekering, brandverzekering, familiale verzekering. Een rechtsbijstandverzekering is er om je belangen te behartigen wanneer een gebeurtenis aanleiding heeft gegeven tot een situatie waardoor je schade hebt geleden of schade hebt veroorzaakt.

Wat weinigen weten is dat men deze specifieke verzekering relatief makkelijk uit het basispakket kan halen en hiervoor een onafhankelijke, vaak goedkopere, verzekeraar kan aanspreken. De voor de hand liggende oplossing is dus de rechtsbijstand uit hoger vermelde polissen te halen en deze onder te brengen in een globale polis. Eenvoudig, overzichtelijk en onafhankelijk. Dit kan trouwens tal van voordelen bieden!

Voordelen van een aparte rechtsbijstandverzekering

In veel polissen zit al een deel rechtsbijstand. Dat heet gekoppelde of geïntegreerde rechtsbijstand. Mogelijke gevaren in deze constructie zijn: beperktere dekkingen, meer uitsluitingen van tussenkomst, kleinere interventieplafonds (het bedrag dat de rechtsbijstandverzekeraar betaalt aan kosten), versnipperde en onvolledige rechtsbijstandwaarborgen, dubbele dekkingen en last but not least belangenconflicten.

Belangenconflicten. Als een verzekeraar een som geld moet uitkeren, heeft hij uit eigenbelang de neiging om niet te royaal te zijn. Je verwacht echter een zo juist mogelijke vergoeding… Jullie doelstellingen lopen uiteen! Er kan dus een belangenconflict ontstaan als je de dekking rechtsbijstand neemt bij dezelfde verzekeraar of groep verzekeraars die je overige polissen beheert. Stel dat je geen correcte tussenkomst krijgt van je eigen verzekeraar. Of die verzekeraar wil de aan derden betaalde vergoedingen van je terugvorderen (bij dronkenschap, zware fout…). Zal de rechtsbijstand van dezelfde verzekeraar een ander standpunt innemen?

Hier tegenover staan de voordelen van een aparte polis rechtsbijstand: objectiviteit in je belangenverdediging en dus geen belangenconflicten, ruimere dekkingen en tussenkomsten, betere kwaliteitspolis, geen overlappingen dus geen dubbele dekkingen en bovendien bijstand door juridische specialisten.

Een laatste tip: Sluit een polis rechtsbijstand van te voren af en niet als u midden in een conflict zit. Immers, ook als een conflict al in zicht is of de discussies zijn mondeling of schriftelijk al gevoerd, dan zal een rechtsbijstandpolis geen tussenkomst bieden. Hoewel de rechtsbijstand zeker zinvol is, is het geen verplichte verzekering.

gebroken scherm

Bijna 90% van alle Belgen heeft een familiale verzekering

Bijna elke Belg heeft een Familiale verzekering. Ook al is deze verzekering niet verplicht in België. Eigenlijk is deze BA Familiale onmisbaar voor iedereen. Zelfs voor alleenstaanden zonder kinderen. Deze populaire verzekering dekt immers je burgerlijke aansprakelijkheid in je privéleven. Een ongeluk is snel gebeurd. En zelfs kleine ongelukken kunnen grote gevolgen hebben. Het zal je bijvoorbeeld maar overkomen dat je iemand blijvend invalide maakt of iets dergelijks. Dan kun je levenslang verantwoordelijk blijven voor de kosten.

In de volksmond heeft deze verzekering verschillende benamingen gekregen.  BA Familiale, BA gezin, gezinsverzekering, verzekering privéleven, Familiale verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en BA (burgerlijke aansprakelijkheid).

Een schadevergoeding aan derden kent geen limieten, waardoor de vergoeding flink kan oplopen. Om je vermogen te beschermen tegen een hoge schadevergoeding, die voortvloeit uit onoplettendheid of een inschattingsfout, kan je best een Familiale verzekering hebben.

Wie?

De BA Familiale beschermt jou (en je gezin) tegen elke vorm van schade (materiële en/of lichamelijke schade), veroorzaakt door iemand van je gezin aan derden.

Je gezin kan je heel ruim opvatten. Een gezin is iedereen die tijdelijk of definitief deel uitmaakt van het gezin. Hiertoe behoren de onderstaande personen:

 • Echtgenoot of partner, samenwonend onder één dak.
 • Kinderen, minderjarigen die onder jouw hoederecht vallen of kinderen van derden die tijdelijk onder jouw toezicht zijn.
 • Huisdieren, opgelet paarden zijn hierbij niet altijd inbegrepen. Hiervoor moet een extra clausule worden opgenomen in je polis BA Familiale.
 • Personen die tijdelijk bij je verblijven.

Wat?

De wet legt een aantal minimum dekkingen op aan verzekeringsmaatschappijen en banken. De maatschappijen kunnen alsnog bepalen of ze zich houden aan de opgelegde minimum voorwaarden of deze uitbreiden. De meeste verzekeraars breiden echter hun dekkingen uit, om zicht te onderscheiden van de andere verzekeraars.

Enkele voorbeelden van zaken die kunnen verschillen per verzekeringsmaatschappij:

 • Het verzekerd bedrag voor zowel de materiële als de lichamelijke schade kan verschillen per verzekeringsmaatschappij. Rekening houdend met de indexatie van het verzekerd bedrag op basis van de consumptieprijzen.
 • Er kunnen verschillende vrijstellingen gehanteerd worden. Ook hier wordt er rekening gehouden met de indexatie van de vrijstelling op basis van de consumptieprijzen.
 • De ene maatschappij voorziet enkel een dekking in Europa, terwijl de andere maatschappij een wereldwijde dekking voorziet in de polis Familiale verzekering.

Opgelet. Meestal wordt er in de contractuele voorwaarden van de BA Familiale een vrijstelling (franchise) opgenomen. Dit houdt in dat je zelf een deel van de vergoeding ten laste moet nemen.

Raadpleeg dus steeds de algemene voorwaarden. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Indien je het wenst kan je de polis trouwens uitbreiden.

Niet alles is gedekt

 • Een familiale verzekering dekt zoals vermeld enkel de schade die je toebrengt aan derden, niet de schade aan eigen goederen.
 • Een belangrijke voorwaarde is bovendien dat de toegebrachte schade het resultaat is van een ongeluk.

 

verzekering monowheel

Moet je je monowheel verzekeren?

Een op de twee gebruikers van monowheels, hoverboards, segways en elektrische steps, zogenaamde “voortbewegingstoestellen”, blijkt niet op de hoogte te zijn van de verzekeringsplicht voor dergelijke toestellen. Hoe zit de vork precies in de steel?

​Ze schieten als paddenstoelen uit de grond, althans in de stad: hoverboards, segways,  monowheels, E-steps… Vind je van niet? Kijk dan nog maar eens goed rond, want deze toestellen worden almaar populairder. Voor het milieu, uit frustratie of gewoonweg om gezonder te gaan leven … heel wat mensen maken regelmatig gebruik van alternatieve transportmiddelen. Vanzelfsprekend moet je je dan aan bepaalde verkeersregels houden maar moet je ook een verzekering nemen?

Wekelijks rijden we met onze monowheel tussen de 90 en 110 km en dat vooral in het kader van woon-werkverkeer. Dit is bijna het dubbele van gebruikers van de segway, hoverboard of elektrische scooter. Te weinig gebruikers beseffen  echter dat de wetgever elektrische voortbewegingstoestellen beschouwt als motorrijtuigen. Dit betekent dus dat je zodra je met zo een voortbewegingstoestel de openbare weg opgaat je hiervoor een verzekering moet hebben.

Familiale verzekering of burgerlijke aansprakelijkheid?

In het geval je als gebruiker er minder dan achttien kilometer per uur mee rijdt, heb je dus een familiale verzekering nodig. Althans bij de meeste grote verzekeringsmaatschappijen. Indien de maximumsnelheid iets hoger ligt (tot maximum 25 km/u), is het toestel eveneens gedekt in BA familiale op voorwaarde dat je beschikt over een Belgisch conformiteitsattest. Rijd je sneller – en dat is mogelijk met de toestellen – dan moet je een burgerlijke aansprakelijkheid (BA) auto hebben.

De BA-verzekering staat voor de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen. Deze verzekering is in België verplicht. Deze verzekering verzekert je bij schade die je hebt veroorzaakt aan derden. Onder deze schade valt zowel lichamelijke schade als materiële schade. De BA-verzekering dekt niet alleen de in België gemaakte schade, ook dekt de verzekering schade die wordt aangericht in het buitenland. Tevens biedt de BA-verzekering dekking voor schade die is aangebracht aan gebouwen, wegen en dergelijke.

Vergelijken

Zoals steeds loont het vandaag de dag de moeite om je licht op te steken bij verschillende verzekeraars. Dit kan gemakkelijk online. Je hoeft er al lang niet meer de deur voor uit. Gelukkig zijn er tegenwoordig een hoop vergelijkingswebsites waarop je de verschillen van de verzekeringen met elkaar kunt vergelijken.

Het zoeken naar de juiste verzekering neemt enige tijd in beslag. Dit in tegenstelling tot het daadwerkelijk afsluiten van de verzekering. Verzekeringen zijn tegenwoordig makkelijk en snel af te sluiten via het internet. Ook kan je op het internet offertes aanvragen bij de verzekeringsmaatschappijen. Dit geldt natuurlijk ook voor eventuele aanvullende verzekeringen.

Aandachtspunten

Welke factoren spelen een grote rol bij het afsluiten van een verzekering? Ga na welke dekkingen inbegrepen zijn in de verzekering. Ook niet geheel onbelangrijk zijn de contractduur en de opzeggingstermijn. Vaak wordt een verzekering automatisch verlengd. Wanneer je van verzekering wilt wisselen is het verstandig om deze zaken in de gaten te houden.

polis starters

Alle verzekeringen voor jonge huurders in 1 pakket

Als je voor het eerst op eigen benen gaat staan, denk je vast niet aan verzekeringen. Langs de andere kant wil niemand voor onaangename verrassingen komen te staan. Iedereen wil toch graag goed beschermd zijn? Gelukkig bieden hoe langer hoe meer verzekeringsmaatschappijen interessante pakketten voor starters aan. Een woordje uitleg.

Als je alleen of samen gaat wonen lijkt een brandverzekering evident. Maar heb je ook al aan een polis diefstal, familiale verzekering of een polis voor rechtsbijstand voor huurgeschillen gedacht? Waarschijnlijk niet. Logisch want wie het ouderlijk huis verlaat heeft al kosten genoeg. Toch hoeft een mooi pakket niet veel te kosten. Het loont om even op het internet te surfen en de verschillende aanbieders te vergelijken. Bekijk ook aandachtig de voorwaarden want die verschillen nogal eens van verzekeraar tot verzekeraar.

Is een brandverzekering verplicht?

Als huurder van een woning, zal de eigenaar eisen dat je een brandverzekering onderschrijft om de aansprakelijkheid als huurder te dekken bij een schadegeval. Als eigenaar van een woning ben je niet verplicht om een brandverzekering af te sluiten. Wanneer je een hypothecaire lening afsluit bij de bank, zal de bank ook eisen om een brandverzekering te onderschrijven om zeker te zijn dat je woning zijn waarde zal behouden.

Wat dekt een diefstalverzekering?

De diefstalverzekering, die je bij een brandverzekering voegt, beschermt je tegen diefstal en vandalisme en geeft je dus dekking bij:

 • inbraak
 • gebruik van valse sleutels
 • gebruik van gestolen of verloren sleutels
 • binnendringen in een woning
 • binnendringen in een woning met hulp van een derde persoon die toegang heeft tot het gebouw (normaal met een maximaal bedrag)
 • diefstal met geweld of bedreiging op de verzekerde persoon wanneer hij zich niet op zijn domicilie bevindt in België of in het buitenland (normaal met een maximaal bedrag)
 • beschadiging van je roerende goederen tijdens de diefstal
 • de goederen die je op vakantie meeneemt indien ze worden gestolen in je verblijfplaats. De vergoeding is dikwijls beperkt tot bijvoorbeeld 10% tot 30% van het bedrag dat verzekerd is voor die goederen. Verder is dit beperkt tot maximaal 90 dagen per jaar en op voorwaarde dat het verblijf niet je eigendom is.

Een familiale verzekering. Wat is dat?

De familiale verzekering vergoedt de schade die jij per ongeluk aan derden hebt veroorzaakt. Niet alleen door jezelf, maar ook door alle leden van je gezin: je partner, je kinderen, je huisdieren en zelfs familieleden of vrienden die bij jou logeren tijdens de vakantie of bij familie-evenementen. Het is trouwens een hardnekkig vooroordeel dat enkel gezinnen met kinderen deze verzekering nodig hebben. Zelfs voor alleenstaanden, gepensioneerden of echtparen zonder kinderen is een familiale verzekering geen overbodige luxe.

Waarom een rechtsbijstand voor huurgeschillen?

De eigenaar wil je huurwaarborg niet terugbetalen zonder enige reden? Of hij wil de nodige werken niet uitvoeren? Dit soort geschillen komt nog voor. Probeer eerst en vooral een minnelijke schikking te bekomen. Als dat niet lukt biedt een rechtsbijstand  juridische bescherming bij huurgeschillen en dekt de kosten van de advocaat en de rechtbank.

Wat met uw familiale verzekering na uw echtscheiding?

Wanneer u een familiale verzekering afsluit, heeft deze betrekking op de gezinssituatie op dat moment. De polis en dekkingsgraad van de familiale verzekering zal dus ook zijn afgestemd op de specifieke noden die op dat ogenblik gelden. Maar wat als u besluit te scheiden? In dat geval verandert natuurlijk ook de gezinssituatie, en is het belangrijk om ook uw familiale verzekering op deze nieuwe situatie af te stemmen.

Indien beide ouders co-ouderschap over de kinderen hebben, is het aangeraden dat beide ouders ook effectief elk een familale verzekerin afsluiten. Beiden blijven ze immers aansprakelijk voor hun kinderen.

Wanneer het hoederecht over de kinderen naar één van de ouders gaat, is doorgaans deze situatie van kracht:

 • De ouder met het hoederecht is degene die een familiale verzekering dient af te sluiten om de aansprakelijkheid van de kinderen te dekken. Indien de andere ouder het bezoekrecht heeft, dekt de gezinspolis doorgaans ook het verblijf van de kinderen bij de andere ouder.
 • De ouder met bezoekrecht kan genoegen nemen met een familale polis als alleenstaande, en hoeft de bezoekende kinderen dus niet mee in zijn polis te laten verzekeren.

Opgelet: een familiale verzekering dekt niet alles!

Een familiale verzekering is een absolute must: voor een laag bedrag ben je immers verzekerd tegen een groot aantal risico’s in je privéleven. Dit soort verzekering wordt dan ook alom de hoogte in geprezen, maar er zijn toch enkele kanttekeningen waar menig verzekeringnemer zich vaak minder van bewust is. Niet alles wordt immers gedekt door een familiale verzekering. We zetten de meest voor de hand liggende zaken even voor je op een rij:

 • Een familiale verzekering dekt enkel schade die u toebrengt aan derden, niet schade aan eigen goederen. Rijdt u met de wagen uw eigen brievenbus om, dan zal u zelf in de geldbuidel tasten.
 • Wanneer u een toestel huurt vloeit uw aansprakelijkheid voort uit het contract dat u opstelt met de verhuurder van het apparaat. Maakt u het toestel stuk, dan kan u daarvoor geen beroep doen op uw familiale verzekering. In zo’n geval is de handelaar die u het apparaat verhuurde zelf reeds verzekerd voor de schade.
 • Een belangrijke voorwaarde is bovendien dat de toegebrachte schade het resultaat is van een ongeluk. Wie brokken maakt in een woede-uitbarsting, of in een staat van dronkenschap, zal geen aanspraak kunnen maken op zijn familiale verzekering.

 

Let op: geld lenen kost ook geld.