gebroken scherm

Bijna 90% van alle Belgen heeft een familiale verzekering

Bijna elke Belg heeft een Familiale verzekering. Ook al is deze verzekering niet verplicht in België. Eigenlijk is deze BA Familiale onmisbaar voor iedereen. Zelfs voor alleenstaanden zonder kinderen. Deze populaire verzekering dekt immers je burgerlijke aansprakelijkheid in je privéleven. Een ongeluk is snel gebeurd. En zelfs kleine ongelukken kunnen grote gevolgen hebben. Het zal je bijvoorbeeld maar overkomen dat je iemand blijvend invalide maakt of iets dergelijks. Dan kun je levenslang verantwoordelijk blijven voor de kosten.

In de volksmond heeft deze verzekering verschillende benamingen gekregen.  BA Familiale, BA gezin, gezinsverzekering, verzekering privéleven, Familiale verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en BA (burgerlijke aansprakelijkheid).

Een schadevergoeding aan derden kent geen limieten, waardoor de vergoeding flink kan oplopen. Om je vermogen te beschermen tegen een hoge schadevergoeding, die voortvloeit uit onoplettendheid of een inschattingsfout, kan je best een Familiale verzekering hebben.

Wie?

De BA Familiale beschermt jou (en je gezin) tegen elke vorm van schade (materiële en/of lichamelijke schade), veroorzaakt door iemand van je gezin aan derden.

Je gezin kan je heel ruim opvatten. Een gezin is iedereen die tijdelijk of definitief deel uitmaakt van het gezin. Hiertoe behoren de onderstaande personen:

  • Echtgenoot of partner, samenwonend onder één dak.
  • Kinderen, minderjarigen die onder jouw hoederecht vallen of kinderen van derden die tijdelijk onder jouw toezicht zijn.
  • Huisdieren, opgelet paarden zijn hierbij niet altijd inbegrepen. Hiervoor moet een extra clausule worden opgenomen in je polis BA Familiale.
  • Personen die tijdelijk bij je verblijven.

Wat?

De wet legt een aantal minimum dekkingen op aan verzekeringsmaatschappijen en banken. De maatschappijen kunnen alsnog bepalen of ze zich houden aan de opgelegde minimum voorwaarden of deze uitbreiden. De meeste verzekeraars breiden echter hun dekkingen uit, om zicht te onderscheiden van de andere verzekeraars.

Enkele voorbeelden van zaken die kunnen verschillen per verzekeringsmaatschappij:

  • Het verzekerd bedrag voor zowel de materiële als de lichamelijke schade kan verschillen per verzekeringsmaatschappij. Rekening houdend met de indexatie van het verzekerd bedrag op basis van de consumptieprijzen.
  • Er kunnen verschillende vrijstellingen gehanteerd worden. Ook hier wordt er rekening gehouden met de indexatie van de vrijstelling op basis van de consumptieprijzen.
  • De ene maatschappij voorziet enkel een dekking in Europa, terwijl de andere maatschappij een wereldwijde dekking voorziet in de polis Familiale verzekering.

Opgelet. Meestal wordt er in de contractuele voorwaarden van de BA Familiale een vrijstelling (franchise) opgenomen. Dit houdt in dat je zelf een deel van de vergoeding ten laste moet nemen.

Raadpleeg dus steeds de algemene voorwaarden. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Indien je het wenst kan je de polis trouwens uitbreiden.

Niet alles is gedekt

  • Een familiale verzekering dekt zoals vermeld enkel de schade die je toebrengt aan derden, niet de schade aan eigen goederen.
  • Een belangrijke voorwaarde is bovendien dat de toegebrachte schade het resultaat is van een ongeluk.

 

Schrijf een reactie

Je e-mailadres blijft privé. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Let op: geld lenen kost ook geld.