rechtsbijstand

Is een rechtsbijstandverzekering nodig?

De rechtsbijstandverzekering is er om jouw belangen te behartigen wanneer een gebeurtenis aanleiding heeft gegeven tot een situatie waarin schade wordt geleden of wanneer jij schade bij een ander hebt veroorzaakt.

De verzekering maakt het mogelijk om vrijblijvend informatie in te winnen over je rechten, ook op het moment dat er nog geen sprake is van een geschil. 

Welke verzekering heb je nodig?

Rechten en plichten

De verzekeringnemer heeft niet alleen rechten, maar ook een aantal plichten ten aanzien van de rechtsbijstandsverzekeraar. Zo moet je open en transparant zijn over alle gegevens die invloed kunnen hebben op de beoordeling van het risico. Daarnaast moet je, zodra een gebeurtenis zich voordoet die aanleiding kan geven om beroep te doen op de dekking, de verzekeraar inlichten.

Doen er zich omstandigheden voor die de kans op een conflict verhogen? Ook dan dien je direct de verzekeraar te betrekken. Wanneer er sprake is van een geschil kun je aanspraak maken op de dekking. De rechtsbijstandsverzekeraar zorgt ervoor dat jouw rechten verdedigd worden zoals het in de polis geformuleerd staat. Dit kan zijn als vragende partij, wanneer jij schade hebt geleden, of als verdedigende partij indien je schade hebt veroorzaakt. 

Niet altijd gerechtelijke procedure

De rechtsbijstandsverzekeraar zal altijd eerst proberen om de zaak op te lossen via een minnelijke schikking. Dit werkt niet alleen sneller, maar is ook een stuk goedkoper. Het hoeft hierdoor niet tot een gerechtelijke procedure te komen. Je kunt dus voor dit stadium ook al terugvallen op de rechtsbijstandsverzekering.

Is een gerechtelijke procedure niet te vermijden? Dan neemt de verzekeraar de kosten op zich, bestaande uit onder andere de proceskosten en de vergoeding van experts en advocaten. Wanneer je de zaak verliest, betaalt de verzekering ook de kosten van de rechtspleging van de tegenpartij. Rechtsbijstand is zowel af te sluiten als aanvullende en op zichzelf staande verzekering.

Aanvullende of alleenstaande rechtsbijstandverzekering?

De verzekering kan afgesloten worden als aanvullende dekking bij een andere verzekeringspolis die je hebt lopen, zoals de familiale verzekering, autoverzekering of brandverzekering. Wanneer je hiervoor kiest kun je de verzekering alleen aanspreken wanneer de gebeurtenis waar een mogelijk geschil door ontstaat, samenhangt met de afgesloten hoofdverzekering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan rechtsbijstand die je nodig hebt naar aanleiding van een verkeersboete wanneer je deze hebt afgesloten bij de autoverzekering.

Meer mogelijkheden zijn er als je de verzekering op zichzelf afsluit. Je bent niet meer strikt beperkt in de toepasbaarheid. Let er wel op dat een alleenstaande polis niet noodzakelijk betekent dat de dekking uitgebreider is dan bij een aanvullende verzekering. Het verschil zit in het ruimere toepassingsgebied. Lees vooraf altijd goed de voorwaarden na zodat je weet waar je jezelf voor verzekert en wanneer je aanspraak kunt doen op je verzekering. Onder bepaalde voorwaarden is de verzekering voor rechtsbijstand fiscaal aftrekbaar.

Schrijf een reactie

Je e-mailadres blijft privé. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Let op: geld lenen kost ook geld.