burgerlijke aansprakelijkheid

Wat is burgerlijke aansprakelijkheid?

Zoekt u een verzekering, dan ziet u de term burgerlijke of burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) al snel verschijnen. Maar wat houdt dit precies in en wanneer is deze verzekering van toepassing?

Inwoners van België zijn verplicht tot het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering. De verzekering vergoedt de schade die u, of één van uw gezinsleden, aan een derde partij berokkent.

Welke verzekering heb je nodig?

Bepaalde verplichte verzekeringen

In ons land zijn enkele verzekeringen wettelijk verplicht. De wetgever legt deze op en u en alle anderen dient zich hieraan te houden. Ook zijn er verzekeringen die facultatief zijn en waarvan u dus zelf bepaalt of u deze afsluit. De burgerlijke aansprakelijkheid is een verplichte verzekering voor elk motorvoertuig waarmee u zich op de openbare weg bevindt, zoals de auto, motor, camper, scooter enzovoort. Daarentegen is de bestuurdersverzekering niet verplicht.

Daarnaast zijn er verzekeringen die niet wettelijk verplicht zijn, maar wel door een derde partij kunnen worden opgelegd. Dit zijn de zogeheten contractueel verplichte verzekeringen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een brandverzekering indien deze is opgenomen in een huurcontract. Vaak maakt de burgerlijke aansprakelijkheid deel uit van deze verzekeringen, zoals wij verderop verder toelichten.

Wat betekent burgerlijke aansprakelijkheid?

Burgerlijke aansprakelijkheid betekent dat u aansprakelijk bent voor de schade van een ander wanneer deze schade wordt veroorzaakt door uw fout, nalatigheid of onvoorzichtigheid. U bent verplicht om het slachtoffer schadeloos te stellen door de schade te herstellen of een schadevergoeding te betalen. De term ‘burgerlijke’ verwijst hierin naar schade die wordt berokkent door de ene burger aan de andere burger en niet aan bijvoorbeeld de staat.

Wanneer de schade het gevolg is van een ongeluk waarbij niemand als schuldige aan te wijzen is, is ook niemand aansprakelijk. Wanneer iemand een schadevergoeding eist en u een aansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten, verdedigt uw verzekeraar u tegen de claim. Blijkt u aansprakelijk te zijn? Dan zorgt de verzekeraar voor de vergoeding van het slachtoffer indien u de schade onopzettelijk heeft veroorzaakt. 

Burgerlijke aansprakelijkheid als onderdeel van andere verzekering

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid kan deel uitmaken van een autoverzekering, brandverzekering of familiale verzekering. Als u een motorvoertuig hebt, bent u verplicht om hiervoor een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten. In de familiale verzekering is het optioneel. De verzekeraar vergoedt bijvoorbeeld de schade wanneer u, uw partner of uw kinderen schade toebrengen aan iemand buiten het gezin, bijvoorbeeld wanneer de kinderen tijdens het spelen een dure vaas omstoten in het huis van een ander.

Een brandverzekering die u als huurder sluit, dekt ook de huurdersaansprakelijkheid. Als u de woning onopzettelijk beschadigt, bijvoorbeeld doordat er een raam sneuvelt bij het verhuizen van de nieuwe bank, komt de verzekeraar u tegemoet in de kosten. Zeker voor Nederlanders die gaan emigreren naar België valt het aan te raden om zich te verdiepen in alle verschillende verzekeringen.

Schrijf een reactie

Je e-mailadres blijft privé. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Let op: geld lenen kost ook geld.