Tag-archieven: BA Familiale

gebroken scherm

Bijna 90% van alle Belgen heeft een familiale verzekering

Bijna elke Belg heeft een Familiale verzekering. Ook al is deze verzekering niet verplicht in België. Eigenlijk is deze BA Familiale onmisbaar voor iedereen. Zelfs voor alleenstaanden zonder kinderen. Deze populaire verzekering dekt immers je burgerlijke aansprakelijkheid in je privéleven. Een ongeluk is snel gebeurd. En zelfs kleine ongelukken kunnen grote gevolgen hebben. Het zal je bijvoorbeeld maar overkomen dat je iemand blijvend invalide maakt of iets dergelijks. Dan kun je levenslang verantwoordelijk blijven voor de kosten.

In de volksmond heeft deze verzekering verschillende benamingen gekregen.  BA Familiale, BA gezin, gezinsverzekering, verzekering privéleven, Familiale verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en BA (burgerlijke aansprakelijkheid).

Een schadevergoeding aan derden kent geen limieten, waardoor de vergoeding flink kan oplopen. Om je vermogen te beschermen tegen een hoge schadevergoeding, die voortvloeit uit onoplettendheid of een inschattingsfout, kan je best een Familiale verzekering hebben.

Wie?

De BA Familiale beschermt jou (en je gezin) tegen elke vorm van schade (materiële en/of lichamelijke schade), veroorzaakt door iemand van je gezin aan derden.

Je gezin kan je heel ruim opvatten. Een gezin is iedereen die tijdelijk of definitief deel uitmaakt van het gezin. Hiertoe behoren de onderstaande personen:

 • Echtgenoot of partner, samenwonend onder één dak.
 • Kinderen, minderjarigen die onder jouw hoederecht vallen of kinderen van derden die tijdelijk onder jouw toezicht zijn.
 • Huisdieren, opgelet paarden zijn hierbij niet altijd inbegrepen. Hiervoor moet een extra clausule worden opgenomen in je polis BA Familiale.
 • Personen die tijdelijk bij je verblijven.

Wat?

De wet legt een aantal minimum dekkingen op aan verzekeringsmaatschappijen en banken. De maatschappijen kunnen alsnog bepalen of ze zich houden aan de opgelegde minimum voorwaarden of deze uitbreiden. De meeste verzekeraars breiden echter hun dekkingen uit, om zicht te onderscheiden van de andere verzekeraars.

Enkele voorbeelden van zaken die kunnen verschillen per verzekeringsmaatschappij:

 • Het verzekerd bedrag voor zowel de materiële als de lichamelijke schade kan verschillen per verzekeringsmaatschappij. Rekening houdend met de indexatie van het verzekerd bedrag op basis van de consumptieprijzen.
 • Er kunnen verschillende vrijstellingen gehanteerd worden. Ook hier wordt er rekening gehouden met de indexatie van de vrijstelling op basis van de consumptieprijzen.
 • De ene maatschappij voorziet enkel een dekking in Europa, terwijl de andere maatschappij een wereldwijde dekking voorziet in de polis Familiale verzekering.

Opgelet. Meestal wordt er in de contractuele voorwaarden van de BA Familiale een vrijstelling (franchise) opgenomen. Dit houdt in dat je zelf een deel van de vergoeding ten laste moet nemen.

Raadpleeg dus steeds de algemene voorwaarden. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Indien je het wenst kan je de polis trouwens uitbreiden.

Niet alles is gedekt

 • Een familiale verzekering dekt zoals vermeld enkel de schade die je toebrengt aan derden, niet de schade aan eigen goederen.
 • Een belangrijke voorwaarde is bovendien dat de toegebrachte schade het resultaat is van een ongeluk.

 

verzekering monowheel

Moet je je monowheel verzekeren?

Een op de twee gebruikers van monowheels, hoverboards, segways en elektrische steps, zogenaamde “voortbewegingstoestellen”, blijkt niet op de hoogte te zijn van de verzekeringsplicht voor dergelijke toestellen. Hoe zit de vork precies in de steel?

​Ze schieten als paddenstoelen uit de grond, althans in de stad: hoverboards, segways,  monowheels, E-steps… Vind je van niet? Kijk dan nog maar eens goed rond, want deze toestellen worden almaar populairder. Voor het milieu, uit frustratie of gewoonweg om gezonder te gaan leven … heel wat mensen maken regelmatig gebruik van alternatieve transportmiddelen. Vanzelfsprekend moet je je dan aan bepaalde verkeersregels houden maar moet je ook een verzekering nemen?

Wekelijks rijden we met onze monowheel tussen de 90 en 110 km en dat vooral in het kader van woon-werkverkeer. Dit is bijna het dubbele van gebruikers van de segway, hoverboard of elektrische scooter. Te weinig gebruikers beseffen  echter dat de wetgever elektrische voortbewegingstoestellen beschouwt als motorrijtuigen. Dit betekent dus dat je zodra je met zo een voortbewegingstoestel de openbare weg opgaat je hiervoor een verzekering moet hebben.

Familiale verzekering of burgerlijke aansprakelijkheid?

In het geval je als gebruiker er minder dan achttien kilometer per uur mee rijdt, heb je dus een familiale verzekering nodig. Althans bij de meeste grote verzekeringsmaatschappijen. Indien de maximumsnelheid iets hoger ligt (tot maximum 25 km/u), is het toestel eveneens gedekt in BA familiale op voorwaarde dat je beschikt over een Belgisch conformiteitsattest. Rijd je sneller – en dat is mogelijk met de toestellen – dan moet je een burgerlijke aansprakelijkheid (BA) auto hebben.

De BA-verzekering staat voor de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen. Deze verzekering is in België verplicht. Deze verzekering verzekert je bij schade die je hebt veroorzaakt aan derden. Onder deze schade valt zowel lichamelijke schade als materiële schade. De BA-verzekering dekt niet alleen de in België gemaakte schade, ook dekt de verzekering schade die wordt aangericht in het buitenland. Tevens biedt de BA-verzekering dekking voor schade die is aangebracht aan gebouwen, wegen en dergelijke.

Vergelijken

Zoals steeds loont het vandaag de dag de moeite om je licht op te steken bij verschillende verzekeraars. Dit kan gemakkelijk online. Je hoeft er al lang niet meer de deur voor uit. Gelukkig zijn er tegenwoordig een hoop vergelijkingswebsites waarop je de verschillen van de verzekeringen met elkaar kunt vergelijken.

Het zoeken naar de juiste verzekering neemt enige tijd in beslag. Dit in tegenstelling tot het daadwerkelijk afsluiten van de verzekering. Verzekeringen zijn tegenwoordig makkelijk en snel af te sluiten via het internet. Ook kan je op het internet offertes aanvragen bij de verzekeringsmaatschappijen. Dit geldt natuurlijk ook voor eventuele aanvullende verzekeringen.

Aandachtspunten

Welke factoren spelen een grote rol bij het afsluiten van een verzekering? Ga na welke dekkingen inbegrepen zijn in de verzekering. Ook niet geheel onbelangrijk zijn de contractduur en de opzeggingstermijn. Vaak wordt een verzekering automatisch verlengd. Wanneer je van verzekering wilt wisselen is het verstandig om deze zaken in de gaten te houden.

polis huispersoneel

Verzekering huispersoneel?

Niet iedereen weet het. Maar als je iemand betaalt om om bij je thuis arbeid te verrichten, moet je een verzekering huispersoneel afsluiten. Een ongeluk is immers snel gebeurd. En in tegenstelling tot wat vele mensen denken zal een familiale verzekering (een B.A. Gezin) nooit tussenkomen in zaken waar een verplichte verzekering voor bestaat.

Als je iemand betaalt om werk te leveren bij je huis, dan ben je voor de wet in principe een werkgever. Zelfs als er geen schriftelijke overeenkomst is, en als je ‘in het zwart’ betaalt! Als er een ongeval gebeurt met lichamelijk letsel, dan kan jij aansprakelijk gesteld worden. En dat kan vooral problemen geven als jouw ‘arbeidskracht’ (gedeeltelijk) arbeidsonbekwaam wordt. Daarom is een aanvullende polis voor huispersoneel belangrijk als je mensen te werk stelt. Die dekt lichamelijke letsels tijdens het werk én onderweg van of naar je huis.

Als je verzekerd bent, zal de verzekeringsmaatschappij instaan voor de schadevergoeding. Als je geen verzekering hebt, zal in eerste instantie het Fonds Voor Arbeidsongevallen tussenbeide komen. Maar die zal de factuur naar jou doorsturen. En dat kan serieus oplopen.

Let op. De inhoud van de polis huispersoneel  verschilt nogal van verzekeraar tot verzekeraar. Let met name op de dekking voor buitenhuis- of dakwerken, of voor een ‘occasionele’ tuinhulp of ziekenoppas. De prijs van een polis varieert van zo’n 35 tot ongeveer 93 euro per jaar.

Uitzondering

Je hoeft zo’n verzekering alleen te nemen als je zelf werkgever bent van je huispersoneel. Als er iemand bij je komt werken via een tussenliggende organisatie, dan wordt die beschouwd als de werkgever, en zal zij dus ook de arbeidsongevallenverzekering voor haar rekening nemen.

Je hoeft dus geen verzekering huispersoneel af te sluiten als je:

 • je poetshulp betaalt met dienstencheques,
 • een babysit inschakelt via een organisatie die een verzekering voorziet, zoals de Gezinsbond,
 • een ziekenoppas laat langskomen via een gespecialiseerde organisatie,
 • thuis werkzaamheden laat uitvoeren door een professioneel (bedrijf, zelfstandige),
 • vrijwillig (onbetaald) hulp krijgt van bijvoorbeeld vrienden of familie.

Vergelijken

In sommige huispersoneel-polissen zijn vrijwilligers toch gedekt. In dat geval lopen de verzekerde bedragen erg uiteen, terwijl de vergoedingen voor de arbeidsongevallen wettelijk zijn vastgelegd. Zoals steeds is vergelijken dus de boodschap. Net zoals bij andere financiële producten (verzekeringen, spaarproducten, leningen, …) kan dit vandaag de dag makkelijk online. Zoals gezegd, is in dit soort verzekering niet enkel de kostprijs van belang maar vooral de dekking van de polis. Hieronder vind je alvast de algemene principes.

Zo betaalt de verzekering een schadevergoeding voor:

 • medische kosten na een ongeval;
 • loonverlies als het slachtoffer tijdelijk werkonbekwaam is;
 • een rente als het slachtoffer definitief arbeidsongeschikt is of overlijdt. In dat geval stort de verzekeraar op geregelde tijdstippen (bv. maandelijks) een som geld, en dat gedurende de contractueel bepaalde periode (bv. tot aan de pensioengerechtigde leeftijd).

Een verzekering huispersoneel komt niet tussen in:

 • materiële schade (kledij, gereedschap, voertuigen,…), veroorzaakt door de persoon die je in dienst hebt;
 • schade die de persoon die voor je werkt, veroorzaakt aan mensen buiten je gezin. In dat geval kan je aansprakelijk worden gesteld voor de schade  (je BA Familiale kan tussenkomen).
 • schade veroorzaakt door de persoon die je in dienst heeft.  Als die persoon geen geld heeft om je schade te betalen, dan wordt het moeilijk om die schade vergoed te krijgen.

 

Let op: geld lenen kost ook geld.