Tag-archieven: BA gezin

rechtsbijstandverzekering

Verzekeringen en hoe erop te besparen

Op je verzekeringen besparen is eenvoudiger dan je denkt. Neen, vaak gaat het zelfs niet om de tarieven die je aangerekend worden. Dikwijls volstaat het om even je verzekeringen in detail te bekijken. Zijn er zaken die meer dan een keer verzekerd zijn? Neem bijvoorbeeld de rechtsbijstandverzekering! Of ook: de verzekering “juridische verdediging en bijstand”.

De keuze om wel of geen rechtsbijstandverzekering af te sluiten is heel persoonlijk. Hoe vaak zal je de rechtsbijstandverzekering uiteindelijk echt gebruiken? Het is van te voren gewoonweg niet te beantwoorden. Feit is echter wel dat een rechtsbijstandverzekering vaak reeds in verschillende polissen is verwerkt.

Uit onderzoek blijkt dat conflicten waar een rechtsbijstandverzekering aan te pas moet komen, het vaakst ontstaan op het rechtsgebied van Consument en Wonen, Verkeer en/of Werk en Inkomen. Over het algemeen worden deze rechtsgebieden standaard gedekt in de basispakketten. Hoe ben je nu verzekerd? Algemeen gesproken zit er reeds een rechtsbijstandverzekering opgenomen in je B.A. Auto, je B.A. Gezin en in je B.A. Brandverzekering. Om maar die te noemen.

De rechtsbijstand vergoedt je niet voor de schade die je hebt geleden. Daarvoor kun je normaal terugvallen op je andere verzekeringen:autoverzekering, brandverzekering, familiale verzekering. Een rechtsbijstandverzekering is er om je belangen te behartigen wanneer een gebeurtenis aanleiding heeft gegeven tot een situatie waardoor je schade hebt geleden of schade hebt veroorzaakt.

Wat weinigen weten is dat men deze specifieke verzekering relatief makkelijk uit het basispakket kan halen en hiervoor een onafhankelijke, vaak goedkopere, verzekeraar kan aanspreken. De voor de hand liggende oplossing is dus de rechtsbijstand uit hoger vermelde polissen te halen en deze onder te brengen in een globale polis. Eenvoudig, overzichtelijk en onafhankelijk. Dit kan trouwens tal van voordelen bieden!

Voordelen van een aparte rechtsbijstandverzekering

In veel polissen zit al een deel rechtsbijstand. Dat heet gekoppelde of geïntegreerde rechtsbijstand. Mogelijke gevaren in deze constructie zijn: beperktere dekkingen, meer uitsluitingen van tussenkomst, kleinere interventieplafonds (het bedrag dat de rechtsbijstandverzekeraar betaalt aan kosten), versnipperde en onvolledige rechtsbijstandwaarborgen, dubbele dekkingen en last but not least belangenconflicten.

Belangenconflicten. Als een verzekeraar een som geld moet uitkeren, heeft hij uit eigenbelang de neiging om niet te royaal te zijn. Je verwacht echter een zo juist mogelijke vergoeding… Jullie doelstellingen lopen uiteen! Er kan dus een belangenconflict ontstaan als je de dekking rechtsbijstand neemt bij dezelfde verzekeraar of groep verzekeraars die je overige polissen beheert. Stel dat je geen correcte tussenkomst krijgt van je eigen verzekeraar. Of die verzekeraar wil de aan derden betaalde vergoedingen van je terugvorderen (bij dronkenschap, zware fout…). Zal de rechtsbijstand van dezelfde verzekeraar een ander standpunt innemen?

Hier tegenover staan de voordelen van een aparte polis rechtsbijstand: objectiviteit in je belangenverdediging en dus geen belangenconflicten, ruimere dekkingen en tussenkomsten, betere kwaliteitspolis, geen overlappingen dus geen dubbele dekkingen en bovendien bijstand door juridische specialisten.

Een laatste tip: Sluit een polis rechtsbijstand van te voren af en niet als u midden in een conflict zit. Immers, ook als een conflict al in zicht is of de discussies zijn mondeling of schriftelijk al gevoerd, dan zal een rechtsbijstandpolis geen tussenkomst bieden. Hoewel de rechtsbijstand zeker zinvol is, is het geen verplichte verzekering.

gebroken scherm

Bijna 90% van alle Belgen heeft een familiale verzekering

Bijna elke Belg heeft een Familiale verzekering. Ook al is deze verzekering niet verplicht in België. Eigenlijk is deze BA Familiale onmisbaar voor iedereen. Zelfs voor alleenstaanden zonder kinderen. Deze populaire verzekering dekt immers je burgerlijke aansprakelijkheid in je privéleven. Een ongeluk is snel gebeurd. En zelfs kleine ongelukken kunnen grote gevolgen hebben. Het zal je bijvoorbeeld maar overkomen dat je iemand blijvend invalide maakt of iets dergelijks. Dan kun je levenslang verantwoordelijk blijven voor de kosten.

In de volksmond heeft deze verzekering verschillende benamingen gekregen.  BA Familiale, BA gezin, gezinsverzekering, verzekering privéleven, Familiale verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en BA (burgerlijke aansprakelijkheid).

Een schadevergoeding aan derden kent geen limieten, waardoor de vergoeding flink kan oplopen. Om je vermogen te beschermen tegen een hoge schadevergoeding, die voortvloeit uit onoplettendheid of een inschattingsfout, kan je best een Familiale verzekering hebben.

Wie?

De BA Familiale beschermt jou (en je gezin) tegen elke vorm van schade (materiële en/of lichamelijke schade), veroorzaakt door iemand van je gezin aan derden.

Je gezin kan je heel ruim opvatten. Een gezin is iedereen die tijdelijk of definitief deel uitmaakt van het gezin. Hiertoe behoren de onderstaande personen:

  • Echtgenoot of partner, samenwonend onder één dak.
  • Kinderen, minderjarigen die onder jouw hoederecht vallen of kinderen van derden die tijdelijk onder jouw toezicht zijn.
  • Huisdieren, opgelet paarden zijn hierbij niet altijd inbegrepen. Hiervoor moet een extra clausule worden opgenomen in je polis BA Familiale.
  • Personen die tijdelijk bij je verblijven.

Wat?

De wet legt een aantal minimum dekkingen op aan verzekeringsmaatschappijen en banken. De maatschappijen kunnen alsnog bepalen of ze zich houden aan de opgelegde minimum voorwaarden of deze uitbreiden. De meeste verzekeraars breiden echter hun dekkingen uit, om zicht te onderscheiden van de andere verzekeraars.

Enkele voorbeelden van zaken die kunnen verschillen per verzekeringsmaatschappij:

  • Het verzekerd bedrag voor zowel de materiële als de lichamelijke schade kan verschillen per verzekeringsmaatschappij. Rekening houdend met de indexatie van het verzekerd bedrag op basis van de consumptieprijzen.
  • Er kunnen verschillende vrijstellingen gehanteerd worden. Ook hier wordt er rekening gehouden met de indexatie van de vrijstelling op basis van de consumptieprijzen.
  • De ene maatschappij voorziet enkel een dekking in Europa, terwijl de andere maatschappij een wereldwijde dekking voorziet in de polis Familiale verzekering.

Opgelet. Meestal wordt er in de contractuele voorwaarden van de BA Familiale een vrijstelling (franchise) opgenomen. Dit houdt in dat je zelf een deel van de vergoeding ten laste moet nemen.

Raadpleeg dus steeds de algemene voorwaarden. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Indien je het wenst kan je de polis trouwens uitbreiden.

Niet alles is gedekt

  • Een familiale verzekering dekt zoals vermeld enkel de schade die je toebrengt aan derden, niet de schade aan eigen goederen.
  • Een belangrijke voorwaarde is bovendien dat de toegebrachte schade het resultaat is van een ongeluk.

 

Let op: geld lenen kost ook geld.