Tag-archieven: arbeidsonbekwaam

polis huispersoneel

Verzekering huispersoneel?

Niet iedereen weet het. Maar als je iemand betaalt om om bij je thuis arbeid te verrichten, moet je een verzekering huispersoneel afsluiten. Een ongeluk is immers snel gebeurd. En in tegenstelling tot wat vele mensen denken zal een familiale verzekering (een B.A. Gezin) nooit tussenkomen in zaken waar een verplichte verzekering voor bestaat.

Als je iemand betaalt om werk te leveren bij je huis, dan ben je voor de wet in principe een werkgever. Zelfs als er geen schriftelijke overeenkomst is, en als je ‘in het zwart’ betaalt! Als er een ongeval gebeurt met lichamelijk letsel, dan kan jij aansprakelijk gesteld worden. En dat kan vooral problemen geven als jouw ‘arbeidskracht’ (gedeeltelijk) arbeidsonbekwaam wordt. Daarom is een aanvullende polis voor huispersoneel belangrijk als je mensen te werk stelt. Die dekt lichamelijke letsels tijdens het werk én onderweg van of naar je huis.

Als je verzekerd bent, zal de verzekeringsmaatschappij instaan voor de schadevergoeding. Als je geen verzekering hebt, zal in eerste instantie het Fonds Voor Arbeidsongevallen tussenbeide komen. Maar die zal de factuur naar jou doorsturen. En dat kan serieus oplopen.

Let op. De inhoud van de polis huispersoneel  verschilt nogal van verzekeraar tot verzekeraar. Let met name op de dekking voor buitenhuis- of dakwerken, of voor een ‘occasionele’ tuinhulp of ziekenoppas. De prijs van een polis varieert van zo’n 35 tot ongeveer 93 euro per jaar.

Uitzondering

Je hoeft zo’n verzekering alleen te nemen als je zelf werkgever bent van je huispersoneel. Als er iemand bij je komt werken via een tussenliggende organisatie, dan wordt die beschouwd als de werkgever, en zal zij dus ook de arbeidsongevallenverzekering voor haar rekening nemen.

Je hoeft dus geen verzekering huispersoneel af te sluiten als je:

 • je poetshulp betaalt met dienstencheques,
 • een babysit inschakelt via een organisatie die een verzekering voorziet, zoals de Gezinsbond,
 • een ziekenoppas laat langskomen via een gespecialiseerde organisatie,
 • thuis werkzaamheden laat uitvoeren door een professioneel (bedrijf, zelfstandige),
 • vrijwillig (onbetaald) hulp krijgt van bijvoorbeeld vrienden of familie.

Vergelijken

In sommige huispersoneel-polissen zijn vrijwilligers toch gedekt. In dat geval lopen de verzekerde bedragen erg uiteen, terwijl de vergoedingen voor de arbeidsongevallen wettelijk zijn vastgelegd. Zoals steeds is vergelijken dus de boodschap. Net zoals bij andere financiële producten (verzekeringen, spaarproducten, leningen, …) kan dit vandaag de dag makkelijk online. Zoals gezegd, is in dit soort verzekering niet enkel de kostprijs van belang maar vooral de dekking van de polis. Hieronder vind je alvast de algemene principes.

Zo betaalt de verzekering een schadevergoeding voor:

 • medische kosten na een ongeval;
 • loonverlies als het slachtoffer tijdelijk werkonbekwaam is;
 • een rente als het slachtoffer definitief arbeidsongeschikt is of overlijdt. In dat geval stort de verzekeraar op geregelde tijdstippen (bv. maandelijks) een som geld, en dat gedurende de contractueel bepaalde periode (bv. tot aan de pensioengerechtigde leeftijd).

Een verzekering huispersoneel komt niet tussen in:

 • materiële schade (kledij, gereedschap, voertuigen,…), veroorzaakt door de persoon die je in dienst hebt;
 • schade die de persoon die voor je werkt, veroorzaakt aan mensen buiten je gezin. In dat geval kan je aansprakelijk worden gesteld voor de schade  (je BA Familiale kan tussenkomen).
 • schade veroorzaakt door de persoon die je in dienst heeft.  Als die persoon geen geld heeft om je schade te betalen, dan wordt het moeilijk om die schade vergoed te krijgen.

 

Let op: geld lenen kost ook geld.