Tag-archieven: app

digitaal aanrijdingsformulier

Crashform, de app die het papieren aanrijdingsformulier moet vervangen

Van verzekeraars wordt vandaag de dag verwacht dat ze de digitale kaart trekken. Maar Crashform, de applicatie voor smartphones en tablets die het traditionele aanrijdingsformulier moet vervangen, wordt nauwelijks gebruikt. In ruim 99% van de ongevallen verkiezen verzekerden nog steeds een aangifte met pen en papier.

Begin 2017 lanceerde Assuralia Crashform. De app werd door 47.000 Belgen gedownload maar wordt dus nauwelijks gebruikt. Er is dan ook geen grote promotiecampagne bij de lancering van de app begin dit jaar geweest. Hoewel de applicatie enkele voordelen biedt tegenover het papieren aanrijdingsformulier moet Crashform nog enkele hindernissen overwinnen om populair te kunnen worden. Bovendien blijken Belgische bestuurders vooralsnog enige drempelvrees te hebben tegenover het gebruik van de app.

Voordelen

  • Volgens Assuralia levert de applicatie tijdwinst op. Als gebruiker kan je op voorhand al een aantal persoonlijke en verzekeringsgegevens invullen. Deze informatie kan je snel invoegen als je bij een ongeval betrokken raakt.
  • Bovendien helpt Crashform om het aanrijdingsformulier correct en volledig op te stellen. Het gebruik ervan verkleint het risico op foutjes en onvolledige informatie.

Hindernissen

  • De werkwijze van Crashform. De elektronische aangifte veronderstelt dat je het aanrijdingsformulier digitaal ondertekent via één smartphone of één tablet. Dat kan het toestel van de tegenpartij zijn, een bestuurder die je wagen zonet aanreed en wiens rijstijl je ongehoord roekeloos vindt. Slechts weinigen vertrouwen die handelwijze.
  • Als je het toestel van de tegenpartij gebruikt, moet je bovendien eventuele persoonlijke opmerkingen – het gedeelte van de aangifte dat niet alle betrokken partijen moeten ondertekenen – via zijn smartphone doorgeven…

Men verwacht daarom pas een doorbraak van de elektronische aangifte, als alle bij de aanrijding betrokken partijen het ongeval via hun eigen smartphone of tablet kunnen melden. Nochtans ontvangen de betrokkenen, eens de elektronische ongevalsaangifte is ondertekend, die nu al onmiddellijk in hun mailbox. Ook de verzekeraar en de makelaar ontvangen de aangifte meteen per mail. Voor de makelaar geldt wel dat je het e-mailadres van je verzekeringstussenpersoon moet vermelden.

Leeftijd

De drempel om de app te benutten blijkt dus hoog. Ook onze noorderburen, nochtans geen ‘achterblijvers’ wat het aanwenden van digitale snufjes betreft, staan veeleer aarzelend tegenover het elektronisch doorgeven van een aanrijding. Er zijn meerdere redenen:

  • De meeste mensen houden van nature vast aan oude gewoontes. De applicatie heeft dus tijd nodig om ingeburgerd te geraken.
  • Een andere psychologische drempel om Crashform te downloaden is dat de doorsnee autobestuurder liever niet onder ogen ziet dat hij bij een ongeval betrokken kan raken. De boodschap dat een ongevalsaangifte elektronisch kan, glijdt daardoor wat van hem af. Nochtans blijkt uit cijfers dat ruim zes op de honderd bestuurders van personenwagens binnen een jaar een ongeval veroorzaken.
  • Het gros van de verzekeringsbewijzen (of de groene kaarten) beschikt nog niet over een QR-code. Die is nodig om heel wat verzekeringsgegevens op voorhand al op uw smartphone of tablet in te vullen.

Zoals zo vaak blijkt het wantrouwen tegenover de app ook een kwestie van generatieverschillen. Jonge mensen die nu hun rijbewijs halen, ervaren de app als vanzelfsprekend. Bij hen bestaan deze veelal psychologische drempels niet.

Let op: geld lenen kost ook geld.