Categorie: Tandverzekering

Opgelet: ziekteverzekering betaalt orthodontie en implantaten niet terug!

Wie onverwacht af te rekenen krijgt met dure tandartsingrepen is eraan voor de moeite: in sommige gevallen worden de gemaakte kosten niet of nauwelijks terugbetaald door de gewone ziekteverzekering. Wie een financiële kater wil vermijden, kan zich best vooraf informeren over de kosten waarvoor hij gedekt is. We geven enkele voorbeelden:

  • Wie implantaten nodig heeft, zal deze niet terugbetaald zien. Een tandprothese kan bijzonder duur zijn en wordt niet terugbetaald door de ziekteverzekering. Sommige ziekenfondsen bieden een gedeeltelijke vergoeding van 20% van de kosten aan.
  • Orthodontie wordt vaak wel vergoedt, maar dan enkel voor kinderen. Wie als volwassenen de stand van de tanden wenst te verbeteren, zal ook hier zelf in de buidel moeten tasten.

In beide gevallen biedt een tandverzekering uitkomst, en kan men terugvallen op een financiële bescherming bij onverwachte tandartskosten.

Tandverzekering steeds populairder

De tandverzekering, een aanvullende verzekering voor tandartskosten, zit in de lift. Steeds meer mensen sluiten zo’n aanvullende verzekering af omdat grote kosten vaak niet terugbetaald wordt door de gewone ziekteverzekering. Wie implantaten wenst, zal standaard immers niet of onvoldoende vergoed worden. De afgelopen jaren groeide het aantal tandverzekeringen met 18%.

Ziekenfondsen zijn er nog steeds niet uit hoe dit aangepakt moet worden. Sommige ziekenfondsen spelen in op de situatie door zelf een aanvullende tandverzekering aan te bieden, anderen pleiten voor een uitbreiding van vergoedingen voor tandzorgen in de verplichte verzekering. Het ziet er in ieder geval naar uit dat tandverzekeringen nog lange tijd noodzakelijk zullen zijn voor wie dure ingrepen moet bekostigen voor zijn gebit.

Let op: geld lenen kost ook geld.