Auteursarchieven: Eveline

inboedelverzekering

Hoe is je woning verzekerd tijdens een verbouwing?

Of je nu in een bestaande woning woont of een woning koopt, menig Belg zal besluiten tot een verbouwing. Lang niet alle Belgen schakelen hiervoor een aannemer in. Veel Belgen klussen graag en menig verbouwing wordt dan ook zelf uitgevoerd. Maar hoe zit het dan als er door jouw doe-het-zelf-werk schade ontstaat? Hoe ben je dan verzekerd?

Welke verzekering heb je nodig?

Schade ontstaat door zelf klussen

Menigeen gaat direct aan de slag met een verbouwing zonder eerst de verzekeringen eens goed door te nemen. Met een woonverzekering waarbij zowel opstal- als inboedelverzekering inbegrepen zit, kan het inderdaad zijn dat je goed verzekerd bent. Maar het probleem met zelf klussen is dat verzekeraars diverse grenzen hanteren. Wanneer je een verbouwing professioneel door een aannemer laat uitvoeren is schade meestal goed gedekt, maar doe-het-zelvers verkeren als het ware in een grijs gebied.

Het is daarom zeker aan te raden om nog voor de verbouwing eens goed de polisvoorwaarden door te nemen. Je zult dan vaak tot de conclusie komen dat je weliswaar verzekerd bent, maar dat de verzekeraar wel de nodige beperkingen op kan leggen als het om zelf verbouwen gaat. Soms is het ook geen kwestie van algemene regels die verzekeraars hanteren, maar wordt er per verzekeringszaak beoordeeld. 

Woonachtig in de te verbouwen woning?

Een van de meest voorkomende beperkingen is het verschil die een verzekeraar maakt of je wel of niet in de woning woont die verbouwd wordt. Met een opstal- en inboedelverzekering ben je in alle ‘normale’ situaties verzekerd en ook tijdens een verbouwing. Maar de beperking die vaak opgelegd wordt is als je niet zelf in het te verbouwen pand woont. Er geldt dan een beperking, waarbij de woning via de opstalverzekering enkel verzekerd is tegen brand, blikseminslag, storm, ontploffing en neerstortende vliegtuigen.

Krijg je te maken met diefstal of vandalisme, dan is de kans groot dat de verzekeraar niet zal uitkeren omdat je niet zelf in het pand woont. Wanneer je wel in het pand woont, dan zul je bij de meeste verzekeraars normaal verzekerd zijn. Om dit zeker te weten is het altijd weer verstandig om de polisvoorwaarden door te nemen. 

Dek je goed in

Er zijn diverse manieren om jezelf goed in te dekken. Wil je helemaal op veilig spelen, dan zijn er verzekeraars waar je een speciale verbouwverzekering kunt afsluiten. Maar ook zonder een dergelijke verzekering zijn er nog mogelijkheden om je goed in te dekken. Stel bijvoorbeeld de verzekering op de hoogte van je aanstaande verbouwing en informeer over de dekking.

Een absoluut pluspunt om schade uitgekeerd te krijgen is het laten uitvoeren van een vooronderzoek. Tijdens het vooronderzoek wordt ook duidelijk wat bouwtechnisch wel en niet mogelijk is tijdens de verbouwing. Laat je een gedeelte of de gehele verbouwing uitvoeren door een aannemer, vraag dan om aantoonbaar bewijs dat de aannemer een schadeverzekering heeft die schade door bouw- en constructiefouten dekt.

zorgverzekering vergelijken

Ziektekostenverzekering in België

De verplichte ziektekostenverzekering wordt in België beheerd door een ziekenfonds, ook wel aangeduid als mutualiteit. Lidmaatschap van een ziekenfonds is verplicht voor iedere Belg ouder dan 25 jaar. Wanneer u werkt of een uitkering ontvangt en jonger bent dan 25 jaar dient u ook lid te worden. Er zijn meerdere manieren om u te verzekeren waardoor het de moeite kan lonen om rond te kijken voor een goede oplossing.

Welke verzekering heb je nodig?

Vergelijken en de juiste keuze maken

Op het vlak van ziektekostenverzekeringen staat België aan de wereldtop. Het is eenvoudig om een verzekering af te sluiten, de tarieven zijn laag en de terugbetalingen over het algemeen gul. Zorgverzekering vergelijken zorgt ervoor dat u de voorwaarden en tarieven van verschillende verzekeraars tegen elkaar af kunt zetten, zodat u zeker weet dat u de juiste keuze maakt passend bij uw persoonlijke situatie. Iedere Belg is verplicht om zich aan te sluiten bij een ziekteverzekeringsfonds. Kinderen worden door de verzekering van de ouders gedekt tot hun 25ste verjaardag, tenzij de kinderen al voor deze leeftijd financieel onafhankelijk zijn. Er is een ruime keuze aan ziekteverzekeringsfondsen en alle ziekenfondsen staan voor iedereen open.

Basisdiensten ziekenfonds

De nominale en uniforme premie die u betaalt is voor de basisdiensten van een ziekenfonds. Voor de terugbetaling van basisdiensten moeten alle ziekenfondsen dezelfde terugbetaling aanbieden. Denk hierbij aan de kosten voor een doktersbezoek. De hoogte van de terugbetaling wordt vastgelegd door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en kan jaarlijks wijzigen. Daarnaast bieden ziekenfondsen ook aanvullende dekkingen aan, waar u op kunt letten bij het vergelijken van de zorgverzekeringen. Zo bestaat er een aanvullende dekking voor tandheelkundige ingrepen, medische apparatuur, optometrie en bepaalde medische procedures die vanuit de basisdienst niet gedekt zijn. De kosten voor een aanvullende dekking verschillen sterk per ziekenfonds. Tegenwoordig eisen diverse ziekenfondsen ook dat klanten die willen toetreden ten minste één aanvullende ziektekostenverzekering aangaan. 

Terugbetaling

Het staat patiënten in België vrij om zelf te kiezen voor een arts, specialist of ziekenhuis. Artsen hebben toegang tot het medische dossier en alle verzekeringsinformatie dankzij de chip op de Belgische identiteitskaart. Bij een eerste bezoek aan een zorgverlener moet u deze kaart dan ook meebrengen. Over het algemeen betaalt u als patiënt de volledige prijs van het bezoek. Vervolgens krijgt u een formulier waarmee u het ziekenfonds om terugbetaling kan vragen. De verwerkingstijd van de terugbetaling hangt af van het ziekenfonds, maar bedraagt gemiddeld één tot twee weken. Ook kan het zijn dat u alleen het eigen aandeel, het remgeld, dient af te dragen. De tarieven van tandartsen, huisartsen, geneesmiddelen op voorschrift en de meeste ziekenhuisingrepen zijn wettelijk vastgelegd. Niet alle specialisten hoeven zich aan de tarieven te houden. U kunt voor uw bezoek navragen of de tarieven in overeenstemming zijn met de voorschriften van de RIZIV.

 

 

rechtsbijstand

Is een rechtsbijstandverzekering nodig?

De rechtsbijstandverzekering is er om jouw belangen te behartigen wanneer een gebeurtenis aanleiding heeft gegeven tot een situatie waarin schade wordt geleden of wanneer jij schade bij een ander hebt veroorzaakt.

De verzekering maakt het mogelijk om vrijblijvend informatie in te winnen over je rechten, ook op het moment dat er nog geen sprake is van een geschil. 

Welke verzekering heb je nodig?

Rechten en plichten

De verzekeringnemer heeft niet alleen rechten, maar ook een aantal plichten ten aanzien van de rechtsbijstandsverzekeraar. Zo moet je open en transparant zijn over alle gegevens die invloed kunnen hebben op de beoordeling van het risico. Daarnaast moet je, zodra een gebeurtenis zich voordoet die aanleiding kan geven om beroep te doen op de dekking, de verzekeraar inlichten.

Doen er zich omstandigheden voor die de kans op een conflict verhogen? Ook dan dien je direct de verzekeraar te betrekken. Wanneer er sprake is van een geschil kun je aanspraak maken op de dekking. De rechtsbijstandsverzekeraar zorgt ervoor dat jouw rechten verdedigd worden zoals het in de polis geformuleerd staat. Dit kan zijn als vragende partij, wanneer jij schade hebt geleden, of als verdedigende partij indien je schade hebt veroorzaakt. 

Niet altijd gerechtelijke procedure

De rechtsbijstandsverzekeraar zal altijd eerst proberen om de zaak op te lossen via een minnelijke schikking. Dit werkt niet alleen sneller, maar is ook een stuk goedkoper. Het hoeft hierdoor niet tot een gerechtelijke procedure te komen. Je kunt dus voor dit stadium ook al terugvallen op de rechtsbijstandsverzekering.

Is een gerechtelijke procedure niet te vermijden? Dan neemt de verzekeraar de kosten op zich, bestaande uit onder andere de proceskosten en de vergoeding van experts en advocaten. Wanneer je de zaak verliest, betaalt de verzekering ook de kosten van de rechtspleging van de tegenpartij. Rechtsbijstand is zowel af te sluiten als aanvullende en op zichzelf staande verzekering.

Aanvullende of alleenstaande rechtsbijstandverzekering?

De verzekering kan afgesloten worden als aanvullende dekking bij een andere verzekeringspolis die je hebt lopen, zoals de familiale verzekering, autoverzekering of brandverzekering. Wanneer je hiervoor kiest kun je de verzekering alleen aanspreken wanneer de gebeurtenis waar een mogelijk geschil door ontstaat, samenhangt met de afgesloten hoofdverzekering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan rechtsbijstand die je nodig hebt naar aanleiding van een verkeersboete wanneer je deze hebt afgesloten bij de autoverzekering.

Meer mogelijkheden zijn er als je de verzekering op zichzelf afsluit. Je bent niet meer strikt beperkt in de toepasbaarheid. Let er wel op dat een alleenstaande polis niet noodzakelijk betekent dat de dekking uitgebreider is dan bij een aanvullende verzekering. Het verschil zit in het ruimere toepassingsgebied. Lees vooraf altijd goed de voorwaarden na zodat je weet waar je jezelf voor verzekert en wanneer je aanspraak kunt doen op je verzekering. Onder bepaalde voorwaarden is de verzekering voor rechtsbijstand fiscaal aftrekbaar.

burgerlijke aansprakelijkheid

Wat is burgerlijke aansprakelijkheid?

Zoekt u een verzekering, dan ziet u de term burgerlijke of burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) al snel verschijnen. Maar wat houdt dit precies in en wanneer is deze verzekering van toepassing?

Inwoners van België zijn verplicht tot het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering. De verzekering vergoedt de schade die u, of één van uw gezinsleden, aan een derde partij berokkent.

Welke verzekering heb je nodig?

Bepaalde verplichte verzekeringen

In ons land zijn enkele verzekeringen wettelijk verplicht. De wetgever legt deze op en u en alle anderen dient zich hieraan te houden. Ook zijn er verzekeringen die facultatief zijn en waarvan u dus zelf bepaalt of u deze afsluit. De burgerlijke aansprakelijkheid is een verplichte verzekering voor elk motorvoertuig waarmee u zich op de openbare weg bevindt, zoals de auto, motor, camper, scooter enzovoort. Daarentegen is de bestuurdersverzekering niet verplicht.

Daarnaast zijn er verzekeringen die niet wettelijk verplicht zijn, maar wel door een derde partij kunnen worden opgelegd. Dit zijn de zogeheten contractueel verplichte verzekeringen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een brandverzekering indien deze is opgenomen in een huurcontract. Vaak maakt de burgerlijke aansprakelijkheid deel uit van deze verzekeringen, zoals wij verderop verder toelichten.

Wat betekent burgerlijke aansprakelijkheid?

Burgerlijke aansprakelijkheid betekent dat u aansprakelijk bent voor de schade van een ander wanneer deze schade wordt veroorzaakt door uw fout, nalatigheid of onvoorzichtigheid. U bent verplicht om het slachtoffer schadeloos te stellen door de schade te herstellen of een schadevergoeding te betalen. De term ‘burgerlijke’ verwijst hierin naar schade die wordt berokkent door de ene burger aan de andere burger en niet aan bijvoorbeeld de staat.

Wanneer de schade het gevolg is van een ongeluk waarbij niemand als schuldige aan te wijzen is, is ook niemand aansprakelijk. Wanneer iemand een schadevergoeding eist en u een aansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten, verdedigt uw verzekeraar u tegen de claim. Blijkt u aansprakelijk te zijn? Dan zorgt de verzekeraar voor de vergoeding van het slachtoffer indien u de schade onopzettelijk heeft veroorzaakt. 

Burgerlijke aansprakelijkheid als onderdeel van andere verzekering

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid kan deel uitmaken van een autoverzekering, brandverzekering of familiale verzekering. Als u een motorvoertuig hebt, bent u verplicht om hiervoor een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten. In de familiale verzekering is het optioneel. De verzekeraar vergoedt bijvoorbeeld de schade wanneer u, uw partner of uw kinderen schade toebrengen aan iemand buiten het gezin, bijvoorbeeld wanneer de kinderen tijdens het spelen een dure vaas omstoten in het huis van een ander.

Een brandverzekering die u als huurder sluit, dekt ook de huurdersaansprakelijkheid. Als u de woning onopzettelijk beschadigt, bijvoorbeeld doordat er een raam sneuvelt bij het verhuizen van de nieuwe bank, komt de verzekeraar u tegemoet in de kosten. Zeker voor Nederlanders die gaan emigreren naar België valt het aan te raden om zich te verdiepen in alle verschillende verzekeringen.

Waarom zou je een AOV verzekering afsluiten via een onafhankelijke adviseur?

Kan jij je voorstellen dat je plots zonder loon komt te zitten? De normaalste zaken van de wereld kunnen dan een hele moeilijke klus worden. Boodschappen doen, je woning en rekeningen betalen, ga zo maar door. Maak het jezelf makkelijk en vermijd deze situatie met een gewaarborgd inkomen verzekering.

Ben je ziek of heb je een ongeluk gehad waardoor je tijdelijk niet aan het werk kan? Als ondernemer heb je geen inkomsten meer wanneer je werkonbekwaam bent. Ook bij langdurige ziekte verlaagt is rondkomen met een uitkering een hele missie. Dit is net waarom het een goede idee is om een AOV verzekering af te sluiten. Kom niet in de problemen en houd ondanks eventuele arbeidsonbekwaamheid toch je volledige loon. We hebben voor je even de voordelen van een onafhankelijk AOV adviseur opgelijst.

Verzekerd inkomen

Je zal je met de arbeidsongeschiktheidsverzekering geen zorgen meer moeten maken. Alles kan en mag gebeuren, je zal op het einde van de maand beschikken over een volwaardig loon. Ben je voor lange tijd arbeidsongeschikt? Je zal het verschil in je portemonnee niet merken.

Premie fiscaal aftrekbaar

Ben je van plan om een Nederlandse AOV verzekering te nemen? Ook wel gewaarborgd
inkomen genoemd in België? Goed nieuws! De verzekering kan worden opgenomen in je belastingsbrief. Wel moet je als premie trekkende dan zelf de verzekering betalen. De premies zijn 100% fiscaal aftrekbaar.

Geen medische keuring

Vind jij je gezondheid een privé zaak? Begrijpelijk. Gelukkig is het bij sommige AOV verzekeringen niet nodig om een medische keuring te ondergaan. Echter moet je goed kijken naar de mogelijkheden. Sluit dus nooit rechtstreeks een AOV verzekering af, maar laat je informeren en vergelijk.

Premie is op jou afgestemd

De premie die je maandelijks zal dienen te betalen sluit aan bij je. Er wordt gekeken naar je fysiologische en economische ongeschiktheid. Dit wil zeggen dat er wordt gekeken naar je lichamelijke gezondheid en economische ongeschiktheid. Ben jij een vertegenwoordiger die altijd onderweg is? Dan valt het verlies zwaarder dan wanneer je van thuis uit zo kunnen werken. Je leeftijd, beroep en manier van leven spelen ook een belangrijke rol in de berekening van de premie. Je betaald dus nooit een cent teveel.

Kan het altijd opzeggen

Lange looptijden van gewaarborgd inkomen verzekeringen zijn verleden tijd. Tegenwoordig heb je de mogelijkheid om een looptijd te nemen van één of drie jaar. Als je als ondernemer je zaak stopzet kan je je AOV verzekering meteen stopzetten. Echter moet je jezelf goed laten informeren zodat je weet wat je afsluit. AOV ZZP staat je graag bij met het vinden van een passende verzekering met de juiste termijn.

Keuze uit ruim aanbod aan aanbieders

Je hebt heel veel keuze van aanbieder voor onafhankelijke AOV adviseurs. Je vind er sowieso één die bij je past. Kies voor een onafhankelijke adviseur. Deze doen vaak zaken met vele verzekeraars waardoor je een ruimere keuze hebt. Zo ben je verzekerd van de beste voorwaarden tegen de laagste prijs. Vergelijk onafhankelijke AOV verzekering adviseurs.

verzekering verhuis

Wat doe je met je verzekering bij verhuis naar het buitenland?

Verhuis jij binnenkort naar het buitenland? Zijn jouw verzekeringen al in orde? Zo’n verhuis is niet niks: naast het afscheid van vrienden en familie, het vinden van een stekje en het verhuren of verkopen van je oude adres, brengt zo’n verhuis een hele hoop administratief geregel met zich mee. Wat heel belangrijk is, is dat je alles rondom je verzekeringen goed geregeld hebt. Weet jij welke verzekering je nog dekt?

verzekering

Verzekeringen opzeggen

Wanneer je naar het buitenland verhuist, is het van belang dat je je verzekeringen in België tijdig opzegt. Ook al loopt je contract nog langer door: zodra je verhuist, kun je de verzekering per verhuisdatum stopzetten. Kijk even goed per verzekering na tot wanneer de dekking doorloopt. Meestal verloopt de dekking zodra je niet meer in België woont. Als je echter niet tijdig opzegt, blijf je wel gewoon premie betalen, en dat terwijl je niet meer verzekerd bent! 

Bij een auto- of motorverzekering is het meestal zo dat je verzekering nog wat langer doorloopt, al kan dit uiteraard per verzekering verschillen. Op die manier heb je nog genoeg tijd om je kenteken om te zetten en een nieuwe verzekering in het buitenland te regelen voor je voertuig. 

Kind in het buitenland

Gaat je kind tijdelijk in het buitenland wonen en/of studeren? Hij of zij valt dan niet meer onder de gezinspolis en heeft een eigen reis- en aansprakelijkheidsverzekering nodig. Sommige doorlopende reisverzekeringen bieden echter wel dekking bij kinderen die tijdelijk in het buitenland verblijven, maar kijk dit altijd even goed na bij je verzekering. 

Verzekeringsplicht

Wanneer je naar het buitenland emigreert, vervalt de plicht om premie te betalen voor de volksverzekeringen. Je kunt er dan uiteraard ook geen gebruik meer van maken. Verhuis je echter naar het buitenland en heb je na je vertrek nog inkomsten uit België? Dan kan het zijn dat je verplicht verzekerd moet blijven. Vraag dus even goed na wat in jouw situatie het geval is.

Werkloos

Ben je naar het buitenland verhuist en wordt je werkloos? In sommige gevallen behoud je het recht op een volledige uitkering op basis van je hele arbeidsverleden. Dit is afhankelijk van in welk land je bent neergestreken, aangezien er tussen sommige landen binnen de EU afspraken zijn gemaakt hierover. Het is er echter ook van afhankelijk of je je verzekerd hebt voor deze vorm van arbeidsongeschiktheid. 

skireis

Dekt mijn verzekering me op skivakantie?

Ga jij deze winter ook skiën of snowboarden? Stel: je valt verkeerd en breekt een been. Ben je eigenlijk wel verzekerd wanneer er iets gebeurt tijdens je skivakantie? Weet jij of je een aparte verzekering moet afsluiten voor een skireis? Waar moet je op letten? Welke dekking heb je nodig als je op skivakantie gaat? In dit artikel krijg je antwoord op de belangrijkste vragen.

Welke verzekering heb je nodig?

Als er iets is waar je niet op moet bezuinigen wanneer je op skivakantie gaat, is het wel je reisverzekering. Wanneer je een klein budget ter beschikking hebt, kun je nog beter bezuinigen op skikleding, door deze bijvoorbeeld tweedehands te kopen. Een goede verzekering is echter onmisbaar. Maar let op: niet elke reisverzekering dekt per definitie alle risico’s van een wintersportvakantie. Het is belangrijk om een aantal zaken goed te checken, wanneer je een reisverzekering hebt of wilt afsluiten voor je wintersportvakantie. 

Wintersportdekking

Bij veel reisverzekeringen kun je zelf kiezen welke dekkingen je erin wilt opnemen. Wanneer je een fervent wintersportliefhebber bent, kies dan altijd voor het meeverzekeren van de dekkingen ‘wintersport’ en ‘geneeskundige kosten’. Bij een wintersportdekking zijn vaak je ski’s, je gehuurde skiuitrusting en je skipassen meeverzekerd wanneer er iets vervelends gebeurt dat onder de verzekering valt, zoals diefstal of een ziekenhuisopname. En mocht er onverhoopt iets gebeuren op de piste, waardoor het noodzakelijk is dat je met een helikopter of banaan vervoerd moet worden, dan kunnen de kosten enorm hoog oplopen. Als je dit niet in je verzekering hebt opgenomen, kan het zomaar zijn dat je de kosten hiervoor zelf moet terugbetalen, en dan gaat het echt om tienduizenden euro’s. Daar wordt niemand vrolijk van. 

Geneeskundige kosten

Sommige medische kosten worden niet vergoed door je zorgverzekering, zoals het hierboven genoemde ziekenvervoer vanaf de piste. Je kunt deze kosten alleen afdekken door een goede reisverzekering af te sluiten, waarbij je zowel de dekking ‘wintersport’ als de dekking ‘geneeskundige kosten’ hebt meeverzekerd. Kies dus altijd voor beide opties. 

Zorgverzekering

Vanuit je zorgverzekering worden de kosten voor spoedeisende hulp tot een bepaalde hoogte vergoed. Veel skigebieden kennen privéklinieken, waar de zorgkosten duurder zijn dan in ons land. Deze extra kosten worden niet door je zorgverzekering vergoed. Ook daarom is het dus van belang om een reisverzekering met wintersportdekking en geneeskundige kosten af te sluiten, zodat deze extra zorgkosten wel onder de verzekering vallen. 

Op één plek verzekeren

Een tip: sluit je reisverzekering bij dezelfde verzekeraar af als waar je je zorgverzekering hebt lopen. Wanneer er iets gebeurt, heb je maar met één verzekeraar te maken voor het afhandelen van jouw gemaakte onkosten. Heb je te maken met een aparte reisverzekeraar en zorgverzekeraar, dan kan het nog wel eens voorkomen dat de ene verzekeraar je voor bepaalde onkosten naar de andere verwijst en vice versa. Door het bij één verzekeraar te houden, voorkom je dat je van het kastje naar de muur wordt gestuurd en weet je zeker dat alle risico’s goed zijn afgedekt.

 

vlucht gemist

Ben je verzekerd als je een vlucht mist?

Het zal je maar gebeuren: je staat op het vliegveld, helemaal klaar voor je vakantie, maar bent je paspoort vergeten. Je vlucht kun je dan wel op je buik schrijven. Het is waarschijnlijk de nachtmerrie van iedere vakantieganger, maar helaas komt het nog regelmatig voor. Wat moet je doen wanneer dit je gebeurt? Wordt je gemiste vlucht vergoed door de verzekeraar? En waar heb je recht op?

Om maar meteen met het slechte nieuws te beginnen: wanneer je je vlucht hebt gemist omdat je te laat bent of je paspoort vergeten bent, dan zul je zelf een nieuw ticket moeten aanschaffen, wil je alsnog op je bestemming geraken. Het maakt daarbij niet uit of je wekker niet is afgegaan of dat het heel druk is bij de incheckbalies. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je op tijd op de luchthaven staat en dat je voldoende tijd inbouwt voor onverwachte vertragingen.

Permanente verzekerd tegen annulering

Het kan ook gebeuren dat je je vlucht mist zonder dat het je eigen schuld is. Omdat er plotseling een naaste ernstig ziek is geworden, of omdat je huis aanzienlijke schade heeft. Tegen dit soort legitieme redenen voor het missen van je vlucht kun je je gelukkig indekken via een annuleringsverzekering. Je kunt deze verzekering vaak meteen afsluiten bij het boeken van je reis. Ben je dit vergeten? Geen nood, je kunt binnen 14 dagen na het boeken nog een annuleringsverzekering afsluiten.

Wanneer je vaker reist, kan het zinvol zijn om geen tijdelijke, maar een permanente annuleringsverzekering af te sluiten. Hiermee ben je het gehele jaar gedekt tegen verschillende, onverwachte gebeurtenissen die de oorzaak kunnen zijn van het missen van een vlucht. Deze verzekering is bovendien vaak veel goedkoper in verhouding dan een tijdelijke verzekering.

Vlucht gaat niet door

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat je je aansluiting mist. Wanneer dit komt omdat je eerste vlucht vertraagd werd en je daardoor niet op tijd was voor je volgende vlucht, zal de luchtvaartmaatschappij wel degelijk een oplossing voor je moeten regelen. Wanneer zoiets gebeurt, heb je binnen Europa recht op een schadevergoeding die kan oplopen tot 600 euro per passagier! Heb je echter zelf twee losse vluchten geboekt, dan zullen luchtvaartmaatschappijen geen verantwoordelijkheid nemen.

Als je vlucht geannuleerd wordt, ook al ben je zelf helemaal klaar voor de start, is de luchtvaartmaatschappij verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing. Maar, dit geldt niet wanneer er sprake is van overmacht. En dat is nu net het lastige, want wanneer spreek je van overmacht? Is een staking overmacht? De veiligste oplossing is dan ook om altijd te zorgen voor een goede annuleringsverzekering. Zo weet je in ieder geval dat jij altijd, vroeg of laat, zonder narigheid op je bestemming terechtkomt!

verzekering gewaarborgd inkomen

Wat is een verzekering ‘gewaarborgd inkomen’?

Stel: je wordt ziek en bent niet meer in staat om te werken. Dan krijg je in de meeste gevallen gewoon een vergoeding vanuit het ziekenfonds. Wanneer je echter langdurig ziek bent, kan het zijn dat deze vergoeding niet voldoende is om de levensstandaard zoals je die gewend bent, te handhaven. In dat soort gevallen kan de verzekering ‘gewaarborgd inkomen’ uitkomst bieden. In dit artikel leggen we je uit wat je moet weten over deze verzekering.

Wat houdt het in?

De verzekering ‘gewaarborgd inkomen’, ook wel ‘arbeidsongeschiktheidsverzekering’ genoemd, zorgt ervoor dat je, bij een langere periode van invaliditeit, toch hetzelfde inkomen kunt behouden. In de meeste gevallen zul je tijdens de periode van ziekte maandelijks van de verzekeraar een bepaald bedrag op je rekening gestort krijgen, om je verlies aan inkomsten te compenseren. In sommige gevallen wordt er afgesproken dat er jaarlijks een kapitaal gestort wordt. Het kan per verzekeraar verschillen hoelang deze verzekering blijft uitkeren; het is dus afhankelijk van wat daarover in het contract is vastgelegd. Vaak wordt de verzekering door zelfstandigen afgesloten, die niet via een werkgever verzekerd zijn tegen ziekte, maar de verzekering kan feitelijk door iedereen die werkt worden afgesloten.

Zelfstandige versus werknemer

Wanneer je als werknemer ziek wordt, zijn er verschillende verzekeringen die kunnen tussenkomen wanneer je ziek of arbeidsongeschikt wordt. Zo is er de arbeidsongevallenverzekering, die wordt afgesloten door de werkgever, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, dat deel uitmaakt van de sociale zekerheid en is er de verplichte verzekering van de sociale zekerheid die tussenkomt wanneer je ziek wordt of een ongeval krijgt in de privésfeer. Voor zelfstandigen is er echter niet zo’n vangnet aan verzekeringen en moet je zelf alle risico’s goed afdekken. Uiteraard is er wel een vergoeding vanuit de sociale zekerheid wanneer er sprake is van een ziekte of ongeval op het werk of in de privésfeer, maar die vergoedingen zijn vaak maar beperkt. Wil je echt zeker weten dat je je inkomen behoudt tijdens ziekte, dan zul je als zelfstandige toch een verzekering ‘gewaarborgd inkomen’ moeten afsluiten.

Belangrijk om te weten

In de meeste gevallen wordt de berekening van de rente bepaald aan de hand van je salaris, je vaste uitgaven en de vergoeding die je vanuit het ziekfonds krijgt. Meestal zijn er meerdere opties en geldt: hoe meer premie je bereid bent te betalen, hoe meer rente je zult kunnen ontvangen van de verzekeraar. In de meeste gevallen van arbeidsongeschiktheid eist de verzekeraar dat een arts de ziekte of ongeschiktheid vaststelt. Ook is er meestal sprake van een wachttijd, wat inhoudt dat je bijvoorbeeld pas na dertig dagen ziekte aanspraak kunt maken op de uitkering. De  meeste verzekeraars hanteren ook een aantal uitzonderingen. Zo ben je niet verzekerd wanneer je reeds ziek bent op het moment dat je de verzekering afsluit. Ook bepaalde
psychiatrische aandoeningen worden vaak uitgesloten, net als bijvoorbeeld alcoholisme.

Vraag dus altijd goed na welke wachttijden, premies en uitzonderingen er voor jouw verzekeraar gelden wanneer je van plan bent om een verzekering af te sluiten! Ook handig om te weten: soms kun je zelfs onderhandelen met de verzekeraar en bijvoorbeeld een langere wachttijd tegen een lagere premie afspreken. Laat je eens goed door verschillende verzekeraars informeren over de mogelijkheden, zodat je zorgvuldig de verzekering kunt kiezen die past bij jouw omstandigheden.

hond verzekering

Welke verzekering moet ik aangaan voor mijn hond?

Hondenliefhebbers hebben alles over voor hun trouwe viervoeter. Er zijn al heel wat kosten voor voeding, speelgoed, doktersbezoek eventueel zelfs kleding. Maar wat als je hond ziek wordt of gewond raakt bij een ongeval? Je eerste bekommernis zal zijn om zo snel mogelijk naar een dierenarts te gaan, maar daarna komt de factuur. Want die lopen al snel op. Betaal je deze zelf of dekt de honden verzekering?

Een verzekering voor je hond, wat krijg je?

Je krijgt in de eerste plaats een verzekering voor jouw hond. Op die manier bescherm je je beste vriend voor onvoorziene hoge dokterskosten en behandelingen na een operatie. Inentingen en jaarlijkse controles horen hier niet bij.

Verschillende verzekeringsmaatschappijen bieden meerdere types aan van honden verzekeringen. Je hebt vaak een standaard verzekering, maar die kan je uitbreiden.

Alles hangt er wat van af in welke situatie je hond verkeert. De aankoopwaarde van de hond is altijd opgenomen in de bijzondere voorwaarden van een honden verzekering. Bij een overlijden krijg je een bedrag terug betaald, maar hoe hoog dat bedrag is hangt af van het type verzekering. Sterft de hond door een ziekte als hij 6 jaar of ouder is dan krijg je geen terugbetaling. Is de doodsoorzaak een ongeval, dan ontvang je wel een vergoeding.

Op een ochtend merk je dat jouw hond nergens te bespeuren is. Je merkt al snel dat hij verdwenen of zelfs gestolen zou kunnen zijn. De hondenverzekering komt dan tussen in de advertentiekosten die je maakt om de hond terug te vinden. Breng de verzekeraar dan eerst op de hoogte dat je een zoekactie start en dat je advertentiekosten zal maken. Maak je gebruik van een vindersloon, dan zal de verzekering ook dit betalen. De vinder mag echter niemand uit jouw familiekring zijn.

Is jouw hond al meer dan 45 dagen spoorloos verdwenen? Dan kan je een vergoeding krijgen van de verzekering, als je binnen de 24 uur na de verdwijning, naar de politie bent gegaan.

Moet jij zelf of iemand in de familie meer dan 4 dagen naar het ziekenhuis, dan kan je ook beroep doen op een hondenverzekering. Je ontvangt dan een vergoeding voor de opvangkosten voor je hond.

Honden verzekering België

De voordelen van een honden verzekering zullen je nu wel al duidelijk zijn. Je weet ook dat de kosten voor een operatie hoog kunnen oplopen. Met een verzekering krijg je het meeste van de kosten terug. Maar welke zaken dekt de honden verzekering niet?

In de eerste plaats is het belangrijk dat je hond officieel ingeschreven is. Dat kan bij de dierenarts in orde gemaakt worden, je krijgt dan een hondenpaspoort mee. De nodige vaccinaties zijn ook van belang, anders kan je geen hondenverzekering afsluiten.

Een verzekering voor je hond dekt niet alles, de details staan altijd in de polis van je verzekeraar. De meest gangbare zaken die niet gedekt zijn, plaatsen we in een handig overzicht:

  • Jaarlijks dierenartsbezoek voor routine controles.
  • Is de hond ziek binnen de 20 dagen na het afsluiten van een hondenverzekering dan kan je geen beroep doen op je verzekering. Dus pas na 20 dagen kan je wel je verzekering aanspreken voor het terugbetalen van eventuele kosten.
  • Inentingen moet je uit eigen zak betalen. Vaccinaties betaal je dus als baasje zelf.
  • Een castratie of sterilisatie is ook niet gedekt. Tenzij het medisch te bewijzen valt dat het voor het welzijn van de hond is, dan kan je dit wel door de verzekering laten terugbetalen.

Let op: geld lenen kost ook geld.